Vad hände för 10 år sen i SkLJ ?
 Oktober 2008
NKLJ 520 börjar bli färdig. Spår 4 och 5 in till verkstaden började byggas.
Vi röjer upp efter branden i mob-förrådet och räddar det som räddas kan. Anders bakar långfranska i smedjan !?
September 2008
Några el och signalkablar grävdes ner på bangården inför läggandet av spår 4 och 5 in i verkstaden.      
Augusti 2008
Vi flyttade ur klubblokalen på Tullportagatan eftersom hyran blivit för hög. Några kossor hade förirrat sig ut på spåret.
Juli 2008
Slipers blev bytta på bron över Skaraborgsgatan. Bussgaraget på stationsområdet revs.
Juni 2008
Någon eldade inne i DEVA-motorvagnen så att elden spred sig till mob-förrådet och massor av värdefulla saker brann upp för oss. Vi bytte el och signalkablar till signalsystemet på Skara station.
Maj 2008
VGJ 4 fick sig en överhalning med bland annat uppfräschat golv, renoverad ångbromscylinder och nya ändar till överhettarna. Slipersbytaren SBT022 4827 testades  efter insmalning till 891.
April 2008
Mer sliperbyte blev det denna månad. En av klubbaftnarna blev ett studiebesök på SPNJ.
Mars 2008
Banarbetsvecka genomfördes. Här är det matrast vid banvallen i planteringskurvan. Sommarvagn NKLJ 520 fick nytt tak och en gavel.
Februari 2008
Vi bytte ut en bom över Kämpagatan Vi började med renovering och ändringsarbete på RLJ:s ånglok Risten.
Januari 2008
Vi svarvade hjulen på lokomotor SJ 408    
December 2007
Vi fick uppdraget att agera "lucka 8" i Skaras egen julkalender som ägde rum runt om i staden. Bromscylindern på VGJ 4 fick sig en översyn då den läckte ymnigt med ånga.
2007 hade vi fortfarande gemensamma måltider vid vissa arbetsdagar, något som alltför få deltager i idag. Senaste exemplet är från förra året då lussefrukosten har gått i graven. Samtidigt som bromscylindern får sig också golvet i hytten en uppfräschning.
November 2007
Ångloket A.Dahl från Risten - Lakviks Järnväg var klart för leverans efter att vi hjälpt dom med att byta tuber på loket.   Vi satte upp vattenradiatorer i förrådet.