Vad hände för 10 år sen i SkLJ ?
Mars 2008
Banarbetsvecka genomfördes. Här är det matrast vid banvallen i planteringskurvan. Sommarvagn NKLJ 520 fick nytt tak och en gavel.
Februari 2008
Vi bytte ut en bom över Kämpagatan Vi började med renovering och ändringsarbete på RLJ:s ånglok Risten.
Januari 2008
Vi svarvade hjulen på lokomotor SJ 408    
December 2007
Vi fick uppdraget att agera "lucka 8" i Skaras egen julkalender som ägde rum runt om i staden. Bromscylindern på VGJ 4 fick sig en översyn då den läckte ymnigt med ånga.
2007 hade vi fortfarande gemensamma måltider vid vissa arbetsdagar, något som alltför få deltager i idag. Senaste exemplet är från förra året då lussefrukosten har gått i graven. Samtidigt som bromscylindern får sig också golvet i hytten en uppfräschning.
November 2007
Ångloket A.Dahl från Risten - Lakviks Järnväg var klart för leverans efter att vi hjälpt dom med att byta tuber på loket.   Vi satte upp vattenradiatorer i förrådet.  
Oktober 2007
Vi anslöt spår 4 i till verkstadsbangården. 13 oktober hölls ett kombinerat möte dels för att ändra stadgarna, dels för att fira föreningens 40- årsjubiléum
Tubbytet på RLJ:s ånglok A. Dahl närmade sig färdigställande.    
September 2007
Vi grusade spår 3 utanför lokstallet. VGJ 29 fyllde 70 år 2007.
Ofrivilligt stopp vid Blomtorp p.g.a. slaggkaka i ångloket. Christer lagar väggen i förrådet inför uppsättning av värmeelement
Augusti 2007
Vi gjorde en ny plattform vid Vilan Småprat vid uppehåll vid Lundsbrunns kurort.
"Tågmöte" i Skogsmark med VGJ 29 Christer har ringt in Lennart för bomreparation.
Juli 2007
Underhåll på lokomotorer utfördes Tuberna på VGJ 29 pressades ut mot panngavelns tubhål.
Eldaren undrar vad som står på. Tuberna kragas i fyrboxen
Juni 2007
Den nytillverkade tubpressen användes för  första gången. Evenemanget Kinnekulle runt kördes för andra och tyvärr sista gången.
Maj 2007
Tubsäten slipades vid tubbyte på VGJ 29.   VJ 500 slipades inför ommålning efter att den blivit nerklottrad.
Stötdämparna byttes på rälsbussläp SJ 2125    
April 2007
Rolf poserar framför den nytillverkade tubpressen. Björn kokade fårtalg.
Vi bytte slipers i Myråsen. Uppsnyggning av vagnskorgen på personvagn SRJ 95 färdigställdes.
Mars 2007
Vagnskorgen på godsfinka UHB 390 målades.   Röjning av banan efter stormen Per.  
Februari 2007
Nya golvet till sommarvagn NKLJ 520 är monterat och klart. Arbete på att byta småtuber på VGJ 29. Här är returrören borttagna så att de nya tuberna ska kunna monteras.