Uppsättning av Ljud & Ljussignaler vid Dala kvarn
© 2014- Jerker Lindström
För att göra tågtrafiken säkrare sätter vi upp ljud & ljussignaler vid Dala kvarns hållplats.
Orienteringstavlor uppsatta och klara, här  på Lundsbrunnssidan.
Foto: Marcus Arvidsson
   
Signaler mot vägen sätts upp.
Foto: Lennart Strömberg
Grävning för att sätta upp orienteringstavlor.
Skåpet på plats Förberedelse för signaler.
Foto: Lennart Strömberg
En grävmaskin planar till marken där skåpet ska stå. En lastmaskin lyfter av skåpet från vagnen och ställer det på plats.
Det färdigmålade skåpet utkört till Dala kvarn med vagnuttagning. Vägsignaler repareras och målas
Foto: Marcus Arvidsson
En signalskåp håller på att skrapas rent från gammal färg. Skåpet grundmålat.