Bangårdsprojektet
© 2004-2015 Jerker Lindström
Växelställen har fått numrering.
Foto: Marcus Arvidsson
 
 
Växelklot målade.
Foto: Marcus Arvidsson
Växelställ täckmålade
 
Spår 5 i verkstaden anslutet till övriga bangårdsspår.
Foto: Marcus Arvidsson
Växelställ tvättade, slipade och grundmålade.
 
Rolf svetsar ihop rälerna på spår 4.
Foto: Marcus Arvidsson
Spår 4 anslutet till bangårdsspåret.
Foto: Marcus Arvidsson
Det mesta av spår 4 o 5 är klart. Spår 3 grusas.
Spår 4 lyfts till rätt nivå. Växeln till spår 4 o 5 stoppas för hand.
Efter stoppningen utförs en andra grusning på spår 4 och 5. Makadam lastas på grusvagnarna.
Efter grusningen planas makadamen ut med skyfflar. Spår 5 har lyfts och stoppas.
Spår 4 o 5 baxat till rätt position o ena rälen spikad. Spikningen är klar och en första grusning sker.
Kaffepaus är ett nödvändigt inslag. Tyvärr resulterar detta alltför ofta i för långa raster. Rälerna till spår 4 kapas till rätt längd.
Rälerna skruvas ihop. Sliprarna till spår 5 har lagts tillrätta och spikas.
En rälslängd är krokig och måste rätas. Sliprar och räler är utlagda till spår 4 och 5.
Växeln har rullats i sidled  från spår 3 till rätt plats. Efter några justeringar ligger växeln rätt.
Några kablar som ligger för grunt grävs ner innan växeln till spår 4 och 5 kan läggas på plats. Växeln som tidigare legat på robeltrallor har lyfts upp och trallorna rullats undan.
Spåret behöver höjas en bit innan det kan anslutas till verkstaden. Spår 3 är anslutet in till verkstaden
Kommer det där gruståget någon gång eller? Gruståget har anlänt.
Rälerna som kommer ut från verkstaden på spår 3 kapas till rätt längd. Mycket rälsspik blir det.
Slipers bärs på plats till spår 3. Spår 3 spikas fast i sliprarna.
Christer slår i rälsspik Sista växeln klar.
Första grusningen på tågservicespåret utförs med grusvagnar. Riktsnöre spänns upp så att tågservicespåret kan baxas rakt och till rätt position.
Räls har lagts ut på sliprarna och skruvas ihop med skarvjärn. Slipers läggs ut där tågservicespåret ska ligga, mellan spår 2 och 3.
Dräneringen är klar och fiberduk kan rullas ut på marken. Ett lager makadam fylls på innan spåren kan läggas på plats
Arbete med dränering utanför verkstaden oktober 2004
Byggande av växel i februari 2004