Banarbetsvecka 2008
© 2008 Jerker Lindström
Spikning av räls Mitt i planteringskurvan
Gösta och Lill-Arvid Rast, vila!
Underläggsplattor läggs mellan räls och slipers Kommunalt arbete?
Underläggsplattor m.m. plockas ihop inför slipersbytet Slipers läggs i  med slipersbytaren
Förberedelser i Skara