Banarbetsvecka 2010
© 2010 Jerker Lindström
Dala kvarn: Spikning av nya slipers.    
Dala kvarn: Underläggsplattor läggs på plats. Dala kvarn: Mycket ogräs och rötter som måste rensas bort.
Dala kvarn: Slipersbytaren startmotor krånglade men felet kunde snabbt avhjälpas. I väntan på att köra ut till Dala kvarn från Lundsbrunn på fredagsmorgonen.
Skogsmark: Vägövergången är klar. Dala kvarn: Ett antal sliprar byts ut mot nya.
Skogsmark: Full fart på arbetet. Skogsmark: Rädde sig den som kan!
Skogsmark: Planksektionerna borras för att sedan skruvas fast i sliprarna. Skogsmark: Tid för frukost i NKLJ 515.
Skogsmark: Nya slipers ilagda och rälerna spikas fast,
Foto: Marcus Arvidsson
Skogsmark: Nya planksektioner läggs på plats.
Planteringen: Byte av räler och sedan hopskarvning av desamma.
Foto: Marcus Arvidsson
Skogsmark: Urgrävning av den gamla vägövergången.
Foto: Marcus Arvidsson