Banarbetsvecka 2011
© 2011 Slipersbyte mellan Myrheden och Skogsmark.
Skarvbultar byts ut.    
Underläggsplattor läggs in. Spikning.
Rälen lyfts innan den gamla slipern dras ut. Gammal slipers dras ur.
Vägövergångar blåses rena med tryckluft.
Foto: Marcus Arvidsson
Gamla slipers laftas med laftyxa.