Kabelbyte på Skara station
© 2008 Jerker Lindström
Nya signal- el- och telekablar grävs ner från Skara station till signalkuren vid gångvägen. Sträckan mellan biljettkuren och Kämpagatan är dålig och var i stort behov av byte. Sträckan Kämpagatan - Gångvägen var tvungen att bytas eftersom kablarna har blivit avgrävda när det nya kyllagret byggdes strax intill gångvägens signalkur.
Lennart kopplar in kablar i kuren vid gångvägen    
Eftersom kyllagret inkräktar på marken där signalskåpet vid gångvägen står, är vi tvungna att flytta detsamma någon meter. Nytt fundament har ställts på plats och kuren lyfts därefter på plats
Lennart kopplar in kablar i signalskåpet vid Kämpagatan Gösta kopplar in kablar i signalskåpet vid Kämpagatan
Diket grävs igen Diket grävs igen
Kabel läggs till signalskåpet vid biljettkuren Kabel dras in under Kämpagatan
Kabel rullas ut Dike grävs upp för att lägga ner kablarna