Nerplöjning av slang för optokabel 2004
Bilder © 2004 Peter Olsson
Sliperslastaren förbereds för dagens arbete Slangtåg på väg ut.
Nerplöjning vid Harven Anders Eckerberg i full aktion
Försiktighet måste iakttas vid kabelkorsning. På bron över Skaraborgsgatan.
På bron över Skaraborgsgatan. Skymningen sänker sig över den hårt arbetande personalen. Banchefens syn på hur kabelplogning bör gå till?
Vy vid Spikgatan Vid Spikgatan.
Studiebesök på bregottfabriken? Inspänning av slang vid Spikgatan
Inspänning av slang vid Spikgatan. Skarvstopp.
Stopp för släpp vid slangskarv.