Slyröjning
© 2005 Jerker Lindström
Arbete med slyröjning längs banan februari/mars 2004