Spårbyte över Kämpagatan
© 2009 Jerker Lindström
Vi byter ena spåret i Kämpagatan, närmare bestämt spåret från bangården. Det var i dåligt skick och för bilisterna skumpade det rejält när man körde över. Nu  blir det ändring på det med nytt spår.
Christer spikar fast spåret så det står härliga till    
Slipers utlagda för att förbinda nya vägövergången med bangården. Spårskarvarna är hopskruvade och Rolf lägger därefter på makadam.
Ångvälten, eller dieselvälten kanske det heter nuförtiden ??? packar asfalten. Nej, vägvält ska det visst heta efter kontroll¨på Wikipedia.
Bild: Marcus Arvidsson
Asfalteringen klar
Spåret är stoppat och åter grusat och det är klart för asfaltering. Asfalten läggs på
Bild: Marcus Arvidsson
Spårspannet på plats En andra grusning utförd.
Makadamen packas. Det nya spårspannet lyfts på plats
Första grusning med makadam. Makadamen planas ut,
Urgrävningen fortsätter, Elledningar som går under spåret måste aktas vid grävning och därefter skyddas på nytt.
Det gamla spåret rivs upp. Urgrävning av gammalt grus har startat.
Christer spikar ihop det nya spårspannet. Asfalten runt det gamla spåret rivs upp.
Rolf svetsar ihop gaturäl med 43-kilosräl som sedan ska förminskas till 25-kilosräl. Slipers till det nya spårspannet läggs ut i verkstaden.