Brand i förrådsbyggnad
I juni 2008 drabbades Skara – Lundsbrunns Järnvägar av en anlagd brand i en förrådsbyggnad där vi bland annat förvarade alla reservdelar till våra ånglok, diesellok, personvagnar och godsvagnar. Hjullager, fjädrar, gasarmaturer till gasbelysning, säten till personvagnar och mycket annat blev lågornas rov. Ovärdeliga delar som föreningens aktiva medlemmar ideellt under 40 års tid plockat bort från uttjänta järnvägsfordon runt om i Sverige. Delar som behövs för att kunna reparera våra fordon så att vi kan köra våra muséitåg. Delar som inte längre finns att köpa och som nu är förlorade för all framtid. Vissa delar har dock gått att rädda och vi behöver nu pengar för att kunna bygga upp ett nytt förråd för att lagra dessa för framtiden.
Hjälp oss genom att skänka en slant till bankgiro: 274-2138
Märk inbetalningen ”Förrådsbyggnad”
Vi tar tacksamt emot Din gåva till föreningen.