Indragning av värme i verkstaden
© 2005-2008 Jerker Lindström
Det har varit tal om att få värme i lokalerna i över tio år. Ett pannhus har byggts men bygget avstannade för några år sen. Nu har arbetet kommmit igång igen, denna gång med tanken att ta Lantmännens överskottsvärme i anspråk.  I slutet på 2006 startade arbetet upp och den 25:e februari 2007 släpptes värmen på. Mycket arbete återstår dock innan allt är klart. Bilder på arbetet ser du nedan.
Gamla värmeledningsrör i smedjan som inte längre behövs tas bort.    
Värmerör är indragna från förrådet till snickeriet och element har monterats upp. Christer passar in rören till elementen i snickeriet.
Värmeelementen i förrådet är på plats. Värmeelementen i förrådet är nu inkopplade och det börjar så sakteliga att bli varmt.
Rolf svetsar röranslutningar på värmeelementen som ska sitta i förrådet. Putsen på innerväggen i förrådet lagas då den med tiden har ramlat bort på vissa ställen, speciellt under fönstren.
Diket för värmerören igengrävt och marken utplanad. Svetsning av vattenledningsrör i förrådet. En shunt har även satts upp på väggen och anslutits.
Styrning till cirkulationspump installeras. Klart för provkörning
88 grader inkommande vatten från Lantmännen 20:e februari. Näst sista röret sätts upp i pannhuset.
Rör svetsas i pannhuset Rör svetsas i pannhuset
Svetsning av rör utomhus Rören isoleras
Rör sätts upp i Lantmännens lokaler Fredrik svetsar ihop rör i smedjan
Christer sätter upp rör i snickeriet Anders kapar rören till rätt längd
Grävning till Lantmännen Rören lagda på plats
Värmepannan körs in i pannhuset Väggarna i pannhuset kläs invändigt