Reparation av taket och uppsnyggning av godsmagasinet i Lundsbrunn
© 2010-2012 Jerker Lindström
Läktorna fastspikade    
Stuprännorna uppsatta. Ny panel spikas på södra väggen.
Ena väggen har börjat målas med falurött. Väggen vid utlastningen reparerad och målning pågår för fullt.
Ove skrapar bort gammal lös färg. Väggen vid utlastning repareras.
Ola lägger dit nedersta raden takpannor. Nockpannor och hängrännor klara.
Hängrännorna sätts fast. Takpannorna är pålagda på taket, förutom nedersta raden och nockpannorna,
Ströläkt spikas fast. "Nya" pannor läggs på.
Några takstolar var ruttna och fick lagas. Ny takfot gjord på båda sidor.
Klart för takpannor på ena sidan. Hmm. Här mätte vi nog fel.
Takfoten mot spåren är dålig och byts ut. Sören spikar ny takpapp
Arbetet i full gång. De gamla pannorna är borttagna. Den gamla ströläkten tas bort och ny papp läggs på.