Ombyggnad av väntsalen i Lundsbrunns stationshus
© 2009-2010 Jerker Lindström
Vi har byggt en ny toalett i Lundsbrunns stationshus. Det fanns en toalett på samma plats förr, men den togs bort en gång i tiden. Dörren på baksidan är igensatt, och väntsalen har nu blivit större eftersom vi nu kan utnyttja utrymmet där postboxarna finns. Biljettluckan har också  bytts ut mot en lucka modell slutet på 50-talet som kommer från Floby. Bilder på arbetet ser du nedan.
Värmeelement monterat på toaletten.    
Väggpanel tas bort för att undvika att skarvar kommer i samma linje där dörren en gång suttit. Ny panel har spikats fast.
Tillbehören till toastolen är på plats.  
Toalettdörren är monterad. Belysning monterad på toaletten.
Toalettstolen monterad och kan användas. Dörrkarmen monterad, maskerad och målad.
Bordet kommer från Floby och är tillverkat 1910. Handfatet monterat.
Väggarna runt nya biljettluckan är färdig och håller på att målas. Biljettluckan klar för användning. Diverse försäljningsmaterial är utplacerat för beskådande.
Klinkern färdiglagd på den nya toaletten. Klinkern fogas i skarvarna.
Biljettluckan är monterad och väggen runt i kring i väntsalen har byggts upp med spånskivor och spacklats. Golvet i toaletten täcks med klinkerplattor. Vi återanvänder begagnade plattor i möjligaste mån.
Golvet i den nya toaletten gjutet. Träramen för den nya biljettluckan håller på att monteras.
Den gamla biljettluckan håller på att rivas bort. Blixt inspekterar den nya biljettluckan.
Väggen till toan täckt med masonitskivor. Spackling av skarvar i toalettväggen.
Dörröppningen brädfodrad invändigt. Väggen mellan väntsalen och toan byggs upp.
Golvet är tidigare flytspacklat och spacklet skrapas bort för att få fram klinkern igen. Asfaboardskiva spikas fast i dörröppningen.
Dörrkarmen på baksidan tas bort Gamla innerväggen rivs. Notera postboxarna till höger från tiden då stationshuset användes som post.