Bygge av dressinskjul för vattenrening
© 2015- Jerker Lindström
Vattenkvaliteten i Lundsbrunn är inte så bra för våra lokpannor med frätskador som följd. Därför bygger vi nu ett dressinskjul med plats för en vattenreningsanläggning. Vattnet renas och avjoniseras och med hjälp av kemikalier blir det mycket snällare mot våra pannor med längre intervall på t.ex. tubbyten. Vi har anlitat byggskolan i Skara som ska utföra det mesta av arbetet. Vi har även fått ett bidrag från Riksantikvarieämbetet på 81,000:- för uppförandet.
.Baksidan på tanken isolerad.
Foto: Jörgen Persson
Tanken ställd på plats i dressinskjulet
Foto: Björn Johansson
Voila Vattentank svetsas ihop i lokstallet.
Skjulet lyfts på plats
Foto: F. Nordström, SkLT
Skjulet ställt på rätt ställe.
Foto: F. Nordström, SkLT
Bottenplattan är gjuten med spårspannet ingjutet.    Byggskolan har tidigare byggt skjulet i sina lokaler och det har nu fraktats till Lundsbrunn med lastbil.
Foto: F. Nordström, SkLT
Marken urgrävd och en makadambädd har lagts.  Ett spårspann som ska gjutas ner i skjulets bottenplatta svetsas ihop.