Bilder på VGJ 29 vid nytillverkning av ångpanna  2011-
© 2011-2018 Jerker Lindström
På nyårsaftonen 2010 drabbades VGJ 29 av ett stort takstagsras. C:a 30 takstag gick av i fyra rader och flera andra har midja men håller fortfarande ihop. Fyrboxtaket är intryckt i två längsgående inbuktningar där stagen gått av. Det är beslutat att vi ska skicka pannan till L & NWR Heritage Company Ltd i England för reparation, som kommer att kosta upp mot en miljon kronor. I samband med denna reparation kommer ett flertal andra skavanker också att åtgärdas.

I april 2014 fick vi meddelande från England att det inte är lönt att reparera pannan.Det är alltför grava rostskador för att en reparation ska vara meneningsfull.  Det enda som är i gott skick är ångdomen och dom rekommenderar att en ny panna tillverkas.

Alla delar till den nya pannan är tillverkade och håller vad vi kan avgöra en mycket hög kvalitét. Både den nya och gamla pannan har transporterats till Skara. Nu stundar nitning och montage av alla delar då ingenting är ihopsatt permanent utan bara provisoriskt hopdraget med bult och mutter.

Insamlade bidrag:

700,000:- från Riksantikvarieämbetet
300,000:- från Sparbanksstiftelsen.
 50,000:- från Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur.
 40,000:- från stiftelsen Grevillis fond.

Resterande bidrag kommer från medlemmar och övriga.

Sätt gärna in ett valfritt belopp på föreningens bankgiro, 274-2138. Märk talongen "Lokfond VGJ 29.

Status för insamling av medel för att reparera loket hittar du här.

 
 Nya fyrboxen och sotskåpet
   
 Bilder på nya pannan i Skara

Gamla pannan lastas av i Skara


Foto Björn Johansson
Nya pannan lastas av i Skara
Foto Marcus Arvidsson
En delegation från SkLJ är på besök i Crewe för att titta på pannan.


Foto: Henrik Eckervald

Foto: Henrik Eckervald
  
 
Foto: L & NWR H.C.

 
Foto: L & NWR H.C.
 
Foto: L & NWR H.C.
 
Foto: L & NWR H.C.

Foto: L & NWR H.C.

Foto: L & NWR H.C.

Foto: L & NWR H.C.

Foto: L & NWR H.C.
Nya hållare till vattenståndsglas klara.
Foto: L & NWR H.C.
Främre tubplåtens passning mot rundpannan kontrolleras.
Foto: L & NWR H.C.
Sprickor i främre tubplåt markerade.
Foto: L & NWR H.C.
Det är inte mycket kvar av de mittre takstag som lyckligtvis ej brast.
Foto: L & NWR H.C.
Helt bortfrätta nitskallar
Foto: L & NWR Heritage Company Ltd.
Grava rostskador.

Foto: L & NWR Heritage Company Ltd.

Grava rostskador.

Foto: L & NWR Heritage Company Ltd.
Grava rostskador.
Foto: L & NWR Heritage Company Ltd
 
Skärarbete på pannan utförs.
Foto: L & NWR Heritage Company Ltd.
Nitar borras ur i fyrboxen.
Foto: L & NWR Heritage Company Ltd.
Skorstenen monteras av. Pannan lastad på bil för transport till England.
Foto: Christer Lindkvist.
Niten på vänstra sidan urborrade. Tuberna skärs ur på sotskåpssidan.
Tuberna skärs ur på eldstadssidan med skärbrännare Niten borras ur med magnetborrmaskin.
Nitskallarna i pannan skärs bort med skärbrännare. Återstoden av nitskallarna bortslipade med vinkelslip.
Pannan ställs på en O-vagn Två engelsmän från L & NWR Heritage Company Ltd. besöker oss för att inspektera pannan.
Lyftstroppar dras runt pannan Pannan lyfts
Pannisoleringen borttagen Kranbilen körs fram till loket för att lyfta av pannan
Pannplåtarna borttagna. Taket lyfts bort
Luftpumpen och rör skruvas bort. Pannplåtarna lossas
Eldstadsvalvet bilas bort, Överhettarna tas ur
Regulatorstången dras ur. Vattenslangarna från tendern tas bort.
Vattenståndsglas och annan armatur i hytten plockas bort. Domlocket och regulatorn demonterade
En titt genom en spolplugg visar brustna takstag. Två kraftiga inbuktningar i fyrboxtaket.