Bilder på byte av småtuber på VGJ 29, 2006-2007
© 2007-2007 Jerker Lindström
Då VGJ 29 fick stort tubras sommaren 2006 fick VGJ 4 träda in i dess ställe. Under våren/sommaren 2007 byttes tuberna ut. Loket blev klart 18:e augusti och tjänstgjorde på söndagen med gott resultat.
Mikael övervakar eldningen I väntan på provkörning på natten.
Sotare och blästerkona monteras Loket har dragits ut på vändskivan för påeldning
Tuberna valsas ut i fyrboxen. Överhettarelementen monteras på plats
Tuberna pressas till en mindre diameter i ena änden. Tuberna stoppas in på sina platser.
Tuberna glödgas. Stefan slipar bort rost och övriga beläggningar från tubsätena.
Returångrören är borttagna för att kunna stoppa i de nya tuberna. Pannan är renspolad från rost, panssten och annan beläggning
Tuberna slitsas upp i sotskåpet med skärbrännare. Anders plockar bort överhettarelementen