Fordonskategorier

Ånglok

Diesellok

Motorvagnar

Personvagnar

Öppna godsvagnar

 

 

 

 

 

 

 

Täckta godsvagnar

Tjänstevagnar

Småfordon

Banarbetsmaskiner

Övrigt

Fordon som står på tur att publiceras

 

Godsvagn VGJ 1833 (Saknas:bild, broms)
Personvagn SRJ 118 (Saknas: löb. axelavst. vikt, sittpl. sth, broms)

Motordressin SJ 2727 (Saknas, Motoreffekt, sth)

Spårrensare SJ Tjv 625509 (Saknas, bild, litt, vikt, sth, broms)

Godsfinka NÖJ 367  (Saknas: vikt och lastförmåga)

Överföringsvagn SJ 350037 (Saknas: Vikt, ramlängd, axelavstånd, lastar, sth, broms, bild)

Grusvagn NKLJ 438 (Saknas: vikt, lastförmåga, sth)

Motorvagn VGJ 105 (saknas: vikt, sth, broms)

Grusvagn LSSJ xxx (Saknas: Bild, tillverkare, nr, löb, axelavst. golvyta, vikt, lastförmåga, sth)

Godsvagn EÖJ 142 (Saknas: Vikt)

Godsvagn MMJ 753 (Saknas: Bild, löb, axelavst. golvyta, vikt, lastförmåga, sth, broms)
Godsvagn NKLJ 1884 (Saknas: Bild, löb, axelavst. golvyta, vikt, lastförmåga, sth, broms)
Godsvagn NKLJ 705 (Saknas: Bild, golvyta, vikt, sth, broms)
Snöslunga SJ A6 (Saknas: Bild, Tillv, tillv.år, vikt,, sth, broms)

 

Om någon vet om några saknade fakta om dessa fordon,

 

Observera! Det kan finnas fordon som just nu är listade på fel sida då jag inte känner till vad alla littera står för. Detta gäller framför allt godsvagnar och godsfinkor. Det kommer dock att ändras när fakta för de olika fordonen publiceras.