Bilder på vingplog NKLJ 461 i verkstaden 2008-2014-2012
© 2008-2014 Jerker Lindström
Vi har vingplogen på deposition från Hagfors järnvägs- och industrimuseum och den behöver nu repareras efter att ha fått utstå väder och vind i ett antal år. Se bilder på arbetet nedan.
Väggar målade och alla ledningar och reglage återmonterade. Alla fönster sitter nu på plats. Takrännor och övriga smådetaljer har också monterats.
Dörren monterad. Innertaket klart med ny isolering och masonit.
Lennart täckmålar trycktankar, ram och övriga utvändiga detaljer. Signalhornets luftledning flyttad från taket till sidan.
Ola målar panelen med lasyrfärg. Lennart grundmålar trycklufttankarna..
Täckpappen lagd och därmed är taket färdigt utvändigt. Marcus målar vingarna på insidan.
 Taket lagt med ny spont. Underpappen håller på att spikas fast.
Regelverket runt taket har lagats med friskt trä. Panelen med pärlspont är nu klar. Igen. Förhoppningsvis hittar vi inte mer röta.
Vatten har trängt ner vid hornet och orsakat röta i takkanten. Fönstren har monterats isär och de olika delarna har slipats och oljats. Vissa delar har bytts ut.
Dörren är slipad och oljad. En masonitskiva på höger sida i hytten var också dålig och har fått bytas ut.
Ny isolering monteras i väggen. Panelen är fastspikad runt om.
Det visade sig att även vänstersidan på hytten hade mögel i masoniten. Den har nu plockats bort och reglarna har mögelsanerats. Marcus spikar dit ny masonitskiva i stället för den mögliga.
Den invändiga masoniten i fronten av hytten har blivit mögelangripen av en gammal läcka och har ersatts med ny. Takpappen har tagis bort. Vatten har läckt in vid hornet och mögel har bildats på en yta strax bredvid.
Björn bänder bort lister Pärlsponten på sidorna har börjat plockas bort.