Bilder på NKLJ 520 i verkstaden 2006-2008
© 2006-2008 Jerker Lindström
Stora delar av taket var  ruttet, väggarna var inte heller i vidare bra skick. Även golvet byts ut.  Se bilder på revisionen nedan.
Underpappen färdiglagd. Överpappen och därmed hela taket färdiglagt.
Soffornas bruna täckfärg är påmålad Lill-Arvid spikar fast underpappen på taket
I en av innergavlarna upptäcktes vilka som byggde om vagnen till sommarvagn på 80-talet. Sofforna monterade, vassa kanter bortslipade och komplettering av grundmålning utförd.
Innergavlarna är monterade och målade. Ena soffan håller på att återskapas. Dåliga brädor byts ut eller kortas och nya kapas till vid behov.
Trävirket på gavlarna och dörrarna är färdigmonterat. Trävirket på långsidorna är fastskruvat och skyltarna monterade.
Taket har börjat läggas på. Taket är nu färdigskruvat med 640 skruv.
Marcus grundmålar pärlsponten som ska bli det nya taket. Ulf slipar bort utstickande järnkanter så att takbrädorna passar bättre.
Marcus skruvar fast golvplank Golvet är färdigskruvat.
Golvplanken passas in Golvplanken impregneras
Hyvling av nya golvplank Allt trävirke borttaget
Vagnen inställd i verkstaden Sofforna plockas bort