Bilder på VGJ 4 i verkstaden 2003-2006
© 2004-2006 Jerker Lindström  För fler bilder, gå till Intressegruppen 4:ans vänners hemsida
Under tiden i verkstaden har VGJ 4 har fått nya tuber då flera av dom var pluggade och som det visade sig vid demontering, många var mycket svaga . Tvärstyckslagren var väldigt glappa och borde åtgärdats redan när loket kom till SkLJ 1994, men då fanns inte tid till detta, men dom är nu bytta.  Dessutom har loket fått en ordentlig uppsnyggning. Se bilder på reparationerna nedan.
Fyrboxen har fått ett valv gjutet Loket är färdigt för tjänstgöring och proveldas här.
Rörelsen färdigmonterad på båda sidor Loket har fått lite färg på sig och ser nu respektabelt ut.
Tvärstycket på förarsidan monterat med nya fina lager. Rörelsen på förarsidan monteras.
Gjutning av lagerringar till kolvstång Rolf monterar dit kolvar och tätningsringar till kolvstängerna.
Överhettarelementen återmonterade. Även gnistsläckare och sotskåpslucka har satts på plats. Gjutning av övre tvärstyckslager
Tuberna monterade och tätade mot panngavlarna. Hållare för oljespruta med spilloljetråg.
Det mesta i hytten återmonterat efter mer eller mindre uppsnyggning. Mässingen på regulatorstången nersvarvad till rätt diameter.
Skåpet för rakor har fått nytt golv Pannans inre efter renspolning. Längst bort syns bakre tubplåten.
Trädetaljerna inne i hytten oljade Låsklackar för fönster ditsatta.
Innerbelysningen. En lampa för 32 Volt och en för 230 Volt. Regulatorn renoverad och hopskruvad
Skåpet för rakor efter skrapning och dammsugning. Rostigt sotskåp
Undersidan efter högtryckstvättning Regulatorn i ångdomen