Bilder på ångloket Risten i verkstaden, 2007-2008
© 2007-2008 Jerker Lindström
SkLJ har fått i uppdrag att byta tuber och annat på Risten - Lakviks ånglok Risten. En frätskada på fyrboxen kan dock komplicera det hela. Vi ska snarast inspektera skadan och bestämma om det går att laga. Annars får hela fyrboxen bytas ut. Hytten är nytillverkad, men tyvärr har den blivit för hög då mått har tagis från ett lok med 750 mm spårvidd. Därför ska vi även kapa höjden på hytten så att allt får rätt proportioner.
Andra ställen av fyrboxen är mycket anfrätta och godstjockleken har reducerats avsevärt på större ytor.
Bild: Jörgen Persson
Påläggssvetsning i främre fyrboxgavel där godset har blivit för tunt.
Pannan lyfts av och ställs upp på bockar för inspektion. Efter blästring invändigt har fyrboxen sprickindikerats varvid några sprickor hittades. Frätskador i godset är också klart framträdande som gropar.
Bild: Jörgen Persson
Jörgen kapar hyttens höjd. Hytt, tankar, pannplåtar och isolering demonterat. Snart är det dags att lyfta bort pannan
Lill-Arvid skruvar loss kolboxarna Loket lastas av i Skara
Bild: Jörgen Persson