Bilder på insmalning av slipersbytare Nr 4827
© 2008 Jerker Lindström
Den normalspåriga slipersbytaren SBT022 Nr 4827 som vi köpte in för några år sen smalas in från normalspårig till 891 mm spårvidd. Bilder på arbetet hittar du nedan.
En ny bränsletank har tillverkats. Testkörning utanför verkstaden.
En del nya hydraulrör måste till för att det ska passa. Hydraulolja fylls på i systemet.
Griparmen monterad. Hydraulslangarna återmonteras.
"Armen" avkortad och svetsas här fast på gripklon. Motorn har startats upp och den fungerade bra. En nöjd Jörgen Persson smilar upp sig för kameran.
Motorn återmonterad. Yttre röret för "armen" avkortat och monterat.
Hjulen är på plats, fastsvetsat och klart med rätt spårvidd Efter att  ha kapat ett antal rör och balkar svetsas gaveln fast igen.
Hmmm, hur ska vi gå tillväga här? Ramverket på den sida som ska smalas in kapas.
Motorn lyfts bort. Anders monterar bort diverse detaljer