Bilder på SRJ 118 i verkstaden 2013--
© 2013 Jerker Lindström
SRJ 118 var först tänkt att byggas om till restaurantvagn, men det har sedermera bestämts att den ska fortsätta att vara en personvagn. Det har arbetats ytterst sparsamt med denna vagn genom åren. Den har delvis blästrats och grundmålats och de rosthål som fanns har svetsats igen.
Vagnskorgen är färdigmålad.    
Vagnskorgen är grundmålad. Korgen har börjat att täckmålas med SRJ röd kulör.
Lacken slipas med slipmaskin. Vagnskorgen färdigslipad och dammet tvättas av.
Vagnen har tidigare blästrats på några ställen och grundmålats. Nya Klemmings koppel har tillverkats.