Bilder på VGJ 2073 i verkstaden 2013--
© 2013-2016 Jerker Lindström
Föreningens första vagn ska nu fräschas upp. Takpappen ska bytas, dåligt trä ska ersättas och stommen rostsaneras. Bromskupén som fanns när vagnen en gång levererades ska också återskapas.
       
Hjulaxlar, upphängningar och länkage målat.    
Bromslänkage monterat. Skyddshuv för bromsskruvens gänga monterad.
Stolen för bromsaren i nerfällt läge. Sitt- och ryggstöd för militärtransport inmonterat
Dörrhandtag monterade i bromskupén. Stol för bromsare uppsatt.
Ny kamin inmonterad. De gamla bromsslangarna var mycket dåliga och har bytts ut.
Bromsvevhus klar. Bromshuven innifrån.
Botten till "bromsvevshuv" passas till. Botten till bromsvevhus monteras.
Skjutluckorna monteras Luckorna monterade och klara.
Glidlister till mörkläggningsluckor rostsaneras, förlängs och målas. Nygjorda mörkläggningsluckor målas
Fönsterrutor i ventilerna monterade Dropplåtar över skjutdörrarna monterade.
Ventilerna skruvas fast i vagnen. Ventilerna monterade och rödmålade.
Jerker hugger ur trävirket för nitskallar.
Bild: Sture Persson
Ventlerna oljas in
Bild: Sture Persson
.Sågen riggas för 50-graders sågning. Snedsågning pågår.
Bild: Sture Persson
Hjulaxlar och hjulupphängning rostsanerade och grundmålade. Hål fräses i reglar som ska bli ventiler.  
Marcus gör rent i lagerboxarna. Nya fotsteg till bromskupén hopsvetsade målade och monterade.
Dörrposter och dörrar monterade på vagnen. Marcus skruvar fast slutsignalhållare.
Dörrarna får en första strykning med täckfärg. T-järn för förstärkning av dörrgångjärn och förlängda handtag till bromskupen målade.
Frontplåt på dörrarna skruvas fast. Fönsterbågarna i ek kapade, urfrästa och limmas ihop.
Takgenomföringen för skorstenen monteras. Dörrar till bromskupén kapade, urfrästa och hoplimmade.
Marcus skruvar fast panel på gaveln. Gaveln färdig.
Björn svetsar dit fästen för bromsmekanismen. Fästena för bromsen klara och panel på sista gaveln har börjat monteras.
Innerväggen i bromskupén klar. Egentligen kanske lite för fint med pärlspont för en bromsare, dock. Nya plank för insteg i vagnen monterade.
Mellanväggen på godssidan håller på att skruvas upp. Mellanväggen på godssidan klar.
Sidopanelen på båda långsidorna klar. Ram för mellanvägg till bromskupén skruvas fast. Bommarna för hästarna monterade.
Ytpappen har börjat klistras och rullas ut. Ytpappen färdiglagd.
Panel börjar monteras dit på andra halvan av vagnen. Underpappen på taket ditsatt.
Ramen färdigmålad med täckfärg. Andra skjutdörrens panel är klar.
Nygamla golvplank fastskruvade istället för de som var rötskadade. Taket färdigskruvat och grundmålat.
Ramen knackas ren från lös rost och krackelerad färg. Ramen grundmålas efter rostsanering.
Skjutdörrsram nr.2 grundmålad Taket börjar ta form
Jerker skär bort nitskallar i den kasserade delen av skjutdörrsramen för att få loss fästen och annat som ska återanvändas.
Bild: Sture Persson
Jerker börjar skruva fast takbrädorna som tidigare har fått ett lager brun täckfärg.
Bild: Sture Persson 
Skjutdörr nr. 2, också den gravt rostskadad nertill. Nya vinkeljärn har kapats till. Fredrik svetsar ihop de nya vinkeljärnen med det som kunde räddas av skjutdörrens ram.
Vagnskorgen är täckmålad med svart och brunt. Takbrädorna är grundmålade och ligger på torkning.
Hela vagnskorgen rostslipad och grundmålad och målas nu invändigt med brun färg.
Foto: Sture Persson
Vagnskorgen färdiggrundad.
Andra halvan av vagnen har fått panelen nerplockad. Taket var också dåligt och ska  bytas. Det visade sig att fler golvplankor är murkna och måste bytas ut. 
Ena skjutdörren hade rosthål nertill och har fått nytt friskt vinkeljärn påsvetsat. Ena gaveln och ena sidan har börjat  återuppbyggas med ny panel.
Halva vagnens panel riven. Slipning av rost håller på att utföras. Järnstommen färdigslipad i den rivna delen av vagnen. Ett vinkeljärn var så dåligt att det fick bytas ut. Några golvplankor var delvis murkna och har även de bytts ut.
Vagnen inkörd i verkstaden. Panelen håller på att rivas.