Övrig verksamhet 2004
© 2004 Jerker Lindström
Vedkörning  
Klubbafton 28/10  
Aktivmöte