Årsmöte 2005-03-19
© 2005 Jerker Lindström
Rälsbuss utgick från Skara station klockan 13:15 för färd mot Lundsbrunn Ett antal intresserade medlemmar tog tillfället i akt att följa med rälsbussen
Till ordförande för mötet valdes Ingemar Landin och som sekreterare ser vi Sören Persson Åke Paulsson redogjorde för vad föreningen tänker hitta på i samband med järnvägen 150 år, som infaller nästa år.
Några intresserade medlemmar Uno Bohman, känd från Skaras stadsvandringar, berättade historier och visade järnvägsrelaterat material från förr.
Rälsbussen åter i Skara efter årsmötet.