Midsommarafton 19:e juni 2009
© 2009 Jerker Lindström
Jesper säljer biljetter för brinnande livet Barnvagnar fraktas i resgodset.
Kö till biljetterna. Regnet var ymnigt strax innan avgång.
Tåget passerar Axvallagatan ut ur Skara Tåget går in i Planteringskurvan.
Vid Tveta hållplats var det glest med resenärer i år. I Myråsen konstaterades det att "det är det lilla loket i år."
Även i Myråsen lastas barnvagnar. I Lundsbrunn vinkar tkl O. Karlsson stopp till tåget.
Reseärerna väller ur vagnarna. Positivt att så många väljer att gå på perrongen i stället för i spåret. Innan alla går till kurortsparken passar många på att titta på det fina loket.
Christer och Siv funderar på om glassen ska räcka. :-) Alla skyndar inte till kurorten, utan köper en glass eller lite fika i Lundsbrunns stationshus.