Mellan Skara och Lundsbrunn

Tag plats! Stäng dörrar och grindar!

Skara!
Tågklareraren vinkar av tåget som sakta börjar röra på sig. Efter c:a 600 meters färd passerar vi de gamla lokstallarna med tillhörande verkstad. Det var en gång i tiden en fullskalig verkstad med bl.a. smedja och snickeri där inga arbeten var för stora. Nu för tiden huserar muséiföreningen i lokalerna och vi utför egentligen samma slags sysslor som när det begav sig, fast i mindre skala. Strax bakom verkstaden förgrenar sig spåret med det så kallade "Ostaspåret" där vi förr körde tåg till ostmässan, som nu för tiden bara är ett minne blott. Men vi tar till vänster och kör vidare mot Lundsbrunn.
 

Tveta!

Här finns den första riktiga hållplatsen utmed banan. En naturstig finns i närheten som leder till lämningarna efter Nabbeborg, även benämnt Tveta borg och Skara borg i olika skrifter. Det är oklart när och av vem borgen byggdes, men det kan vara så tidigt som på 1200-talet. Nuförtiden finns inte mycket kvar förutom några skiftningar i terrängen.

Myråsen!

Detta är banans högsta punkt med 124 meter över havet. Bara Gårdsjö låg högre på gamla Västergötland - Göteborgs Järnvägars tid. Förr fanns här ett stickspår som användes av äggföreningen för att lasta järnvägsvagnar med ägg för marknaden i Göteborg. Det fanns också en lanthandel och några andra näringsidkare, t.ex mejeri och smedja. Platsen har fått sitt namn efter Myråsens gård, som numera är hemvist för Myråsens ryttarklubb. 

Skogsmark!
Men vad är detta? En järnväg till? Ja, det är SPNJ (Skogsmarks PutteNutte Järnväg) som ligger halvvägs i skogen och halvvägs i en trädgård. En liten hobbyjärnväg med 600 mm spårvidd och ägaren är ofta ute och kör sitt tåg och har ett brett leende på läpparna när vi passerar.

Dala kvarn! Vid denna hållplats finns en kvarn från 1800-talet. Ursprungligen fanns en kvarn med anor så långt tillbaka som 1500-talet. Det finns en förening som sköter driften och som en söndag i augusti varje år på "Kvarnens dag" startar upp den och mal mjöl som man gjorde förr i tiden. Då är det även visning och man säljer mjöl och anordnar annan underhållning. Vid kvarnen startar också en naturstig, Sörboleden, som är c:a tre kilometer lång och rik på växter, även ovanliga sådana. Leden går in i en djup ravin som bildades efter istidens slut. Sex broar finns att gå över och två källor passeras, varav den ena är järnhaltig.

Lundsbrunn! Tåget saktar in och stannar. Vi är framme i Lundsbrunn. Här finns stationshus, godsmagasin, lastkaj och stickspår. Passa på att fika i kaféet som är öppet på trafikdagar. Det orten är mest känd för är kurorten. Förr åkte folk hit för att dricka brunn ur Odinskällan, vars rykte om att vara hälsobringande uppstod redan på 1720-talet. Fram till hösten 2015 var kurorten en konferens och spa-anläggning i en storslagen miljö med förträffliga lokaler och små paviljonger. Restaurant och hotell ingick också i utbudet. Verksamheten har dock upphört till förmån för ett asylboende.  På den ordinarie söndagstrafiken ingår en resa med rälsbuss mellan Lundsbrunns station och hållplatsen  Lundsbrunns kurort. I Lundsbrunn  finns också en golfbana med tillhörande restaurant.