Utbildning på SkLJ
Ångloksförare. Lokföraren har ett stor ansvar när tåget framförs och är ansvarig för säkerheten. Du måste fatta beslut om hur tåget ska framföras och att det sker på ett säkert sätt, därför utbildas du i säkerhetsordningen (Säo). Säo är precis som när du kör bil. Du måste kunna trafikregler som talar om hur man gör i olika situationer eller vad vägmärken har för betydelse. Innan man blir lokförare måste man bli eldare.
Ånglokseldare. Eldaren är den som ser till att det är fyr i pannan. Han behöver börja sin arbetsdag flera timmar innan tågets avgång. Loket måste smörjas varje trafikdag och vattnet i pannan ska eldas upp till rätt temperatur och tryck.  Under körning skyfflar han in stenkol i fyren och fyller på vatten i pannan allt eftersom det förbrukas, för om det inte är bra fart på elden och rätt vattennivå så sjunker trycket och då går det inte att köra tåget. Vi eldar våra ånglok med stenkol. Eldaren är också utbildad i säkerhetordning (Säo).
Tågbefälhavaren  var en man med stor betydelse när ångloken var verksamma. Han har ett stor ansvar när tåget framförs och är ansvarig för säkerheten. Därför utbildas även han i säkerhetsordningen (Säo). Tågbefälhavaren är också den som våra resande ser när han/hon klipper biljetter. När man klipper biljetterna så kanske resande frågar om när järnvägen byggdes eller lades ner, och då behöver man vara lite påläst om banans historia och verksamheten. Man får även hjälpa till med barnvagnar eller rullstolar. Det kanske är en bokat tåg och du får hjälpa till att servera kaffe när tåget gör ett uppehåll för något äventyr i skogen.
Konduktören gör allting som tågbefälhavaren gör men behöver inte vara utbildad i Säo.
Säo.  Den är indelad i tre nivåer. Nivå 2,3 och 4. Minst omfattande är nivå 2, som gäller för växlare och småfordonsförare. Nivå 3 vänder sig till lokförare, eldare och tågbefälhavare. För tågklarerare och tågledare måste man även kunna nivå 4. En kurs i Säo-utbildningen börjar med att man får ut två pärmar, en med själva Säo:n och en med tidtabellsböcker, anvisningar och annan information. Sen under normalt fyra kursdagar går man igenom de olika delarna. För att få deltaga i säkerhetstjänst måste man även enligt lag genomgå en läkarundersökning. Säo-utbildningen avslutas med ett skriftligt prov som hålls på en årlig fortbildningsdag, där man även går igenom nya tidtabeller och reder ut begreppen inför det nya trafikåret. Kursen avslutas med en "växlardag", där deltagarna får prova på att praktiskt utöva sina nyvunna kunskaper genom att växla runt ett tågset. 
Praktik  För att lära sig de olika befattningarna måste man sen genomgå aspiranttjänstgöring. Då får man följa med , vi tar eldaren som exempel, den ordinarie eldaren och han visar hur man smörjer och eldar loket. När man börjar bli varm i kläderna får man göra mer och mer, naturligtvis under övervakning, tills man har kommit så långt att man kan allt själv. Då får man göra ett praktiskt slutprov, ungefär som uppkörning för bil, och klarar man det så är man färdig eldare och kan vara med i trafiken på egen hand.


Vi samarbetar med Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden