Ban & Signalavdelningen
Ban- & Signalchef: Christer Lindkvist
Pågående större projekt
Bangårdsprojektet    Läs mer...
Spårbyte i Kämpagatan    Läs mer...(Vilande)
Ljud & Ljussignaler i Dala kvarn    Läs mer...
Nyheter
  2019-03-24 söndag

I början av mars fortsatte slyröjningen vid Planteringen.
Bild:Björn Johansson
  2019-01-13 söndag

Förra helgen var banavdelningen ute och röjde sly mellan planteringsvägen och fram till planteringskurvan.

Bild:Björn Johansson

Bild:Björn Johansson
  2017-11-12 söndag

Arbetet med spikmaskinen går framåt i sakta mak. Bland annat har bränsletank tillverkats och monterats. Vajrar och annat har satts på plats och spänts upp.


Förra veckan var banavdelningen ute och rensade övergångarna inför tomtetåget. Ser nästan ut som kommunalt arbete.  2017-05-14 söndag

Spårspannet över Brogårdsvägen blev utbytt i torsdags kväll. Den ena gaturälen var mycket rostangripen och det var hög tid för byte.


Foto: M. Arvidsson
Bild:Sture Persson

Bild:Sture Persson
Bild:Sture Persson
  2016-11-27 söndag

Banavdelningen har varit ute och rensat rent från grus och skräp i vägövergångarna inför tomtetåget 3/12.

Arkivbild
  2016-11-06 söndag

Härom veckan byttes en bom ut vid övergången vid Axvallagatan. Bommen var rutten i toppen och hotade att gå av.
  2016-10-23 söndag

Arbetet med spikmaskinen har gått vidare under sommar och höst. Det mesta är målat och många komponenter har monterats, bl.a. en "ny" motor samt bensintank, hydraulventiler och vajrar.


Foto: M. Arvidsson


Foto: M. Arvidsson  2016-05-01 söndag

Vi har under några veckändar samlat in alla gamla slipers som vi tidigare bytt ut längs linjen. De har samlats vid vägövergångarna och ska skickas iväg för destruktion när arbetet är klart.


Foto: M. Arvidsson
  2015-12-13 söndag

Vägövergångarna längs linjen har blåsts rena från löv och grus inför Julskojståget. Uppröjning efter stormen häromveckan har också utförts och flera bommar i Skara har blåst av i den hårda blåsten. Sen finns det vissa busschaufförer som medvetet kör mot rött ljus och kör av en del bommar som är på väg ner. Det senare är inte bara brottsligt, det gör att vi måste arbeta i onödan när det finns viktigare saker att göra. Som tur var hade vi två färdiga bommar som var tänkt att ha i Lundsbrunn som vi nu fick sätta upp i Skara istället.


Bild: Hasse Freij

  2015-11-08 söndag

På spikmaskinen har grundmålning börjat utföras.Under oktober har vi haft extern hjälp med att slyröja sikttrianglarna utmed banan.Bangårdsprojektet går vidare. Växelställen är täckmålade och har fått växelnumrering påmålat.  .   Läs mer...

 


Bild:Sture Persson
  2015-09-27 söndag

Arbetet med bangårdsprojektet har startat igen och växlar håller på att renoveras. Växelställen har tvättats, skrapats rena från rost och grundmålats och växelklot har målats.  .   Läs mer...
   
  2015-09-06 söndag

Under sommaren har insmalningen av den normalspåriga spikmaskinen fortgått. Ramen är klarsvetsad, de kortade hjulaxlarna är återmonterade och maskinen nerställd på golvet.
  2015-07-05 söndag

Spår ett på Skara station är farbart sen förra veckan lagom till sommartrafikens start. Hela lördagskvällen innan gick åt till skarvning, stoppning och grusning av spåret
 
  2015-06-21 söndag

Spåret på stationen spikas ihop och grusas.
Bild:Sture Persson
  2015-06-14 söndag

Slipers är utlagt på spår 1 på Skara station. Rälerna är baxade på plats och håller på att skruvas ihop med skarvjärn.

Bild: Johan Magnussonn


  2015-05-11 måndag

Spåret på Skara station är i stort behov av upprustning. Nu byter vi en sträcka på spår 1 som är den sämsta delen. Räler och sliprar är borttagna, området är uppgrävt och markduk och makadam håller på att läggas ut.

Bild: M.Arvidsson

  2015-03-01 söndag

I går lördag var vi ute och röjde banan från nerblåsta träd från senaste stormen. Det var som tur var inte så många men väntkuren i Dala kvarn välte då stolparna som var nertryckta i marken hade ruttnat av, och den får nu bli lokved.


  2014-11-23 söndag

Förra veckan åkte vi ut och rensade de vägövergångar som inte rengjorts från grus och skräp förra gången vi var ute, här vid Planteringen.  Arbetet med att smala in den normalspåriga spikmaskinen som vi bytte till oss från AGJ förra året har pågått under hösten.

 
 
  2014-10-26 söndag

På lördagen gjordes en översyn av signalskåpen längs banan. Bland annat kontrollerades vätskenivån i batterierna som fylldes på med destillerat vatten vid behov.

Foto: Sture Persson

Foto: Sture Persson
  2014-10-12 söndag

Igår lördag var vi ute och tryckluftblåste rent de flesta vägövergångar och bron vid Dala kvarn från grus och löv. Nu blir det mindre jobbigt att rensa desamma om det fryser på i vinter.
  2014-10-06 måndag

Höstens banarbetsvecka är nu genomförd. Cirka 100 slipers har bytts i Lundsbrunn och i surhålan mellan Skogsmark och Dala kvarn. Spåret har baxats och lyfts inte bara på dessa platser utan även på andra delar av spåret.      Läs mer...
  2014-09-14 söndag

Orienteringsavlor sätts upp på båda sidor om de nya ljud o ljus-signalerna vid Dala kvarn..     Läs mer...
  2014-08-03 söndag

Sikten är inte den bästa när vi kör från Lundsbrunn och passerar Dala kvarn då ett flertal träd skymmer sikten. Därför sätter vi upp ljud & ljussignaler där för att på så sätt få en säkrare trafik när vi passerar vägkorsningen.     Läs mer...
  2014-04-21 måndag

Vi har satt upp ett signalskåp för att förstärka vägskyddet vid vägövergången i Myrheden. De nya kablarna som ska kopplas in har plöjts ner vid ett tidigare tillfälle.

Grusning har skett vid Planteringskurvan där spåret ska lyftas. Även en del andra ställen längs linjen har grusats.

Foto: Sture Persson
 

 
  2014-04-13 söndag

Någon har antagligen slumrat till vid ratten och kört ner en kryssmärkesstolpe vid Brogårdsleden. En ny stolpe med kryssmärke har satts upp.

Foto: Sture Persson
  2014-01-05 söndag

Inför nyårståget har en bom bytts ut vid Axvallagatan. Den hade gått av och Marcus, Christer och Sture ryckte ut och bytte den.

Foto: Sture Persson
  2013-12-01 söndag

Under några lördagar har banavdelningen barit ute och färdigställt det sista efter BA-veckan. Spikning, riktning, stoppning och annat har utförts.Även vägövergångarna har blåsts rent från grus och lera för att årets återstående körningar ska kunna genomföras.

En bom över Brogårdsleden har gått av och har bytts ut.

Foto: Sture Persson
  2013-10-27 söndag

Höstens banarbetsvecka är nu slut. Totalt byttes Drygt 100 slipers mellan Skogsmark och Dala kvarn byttes ut. Arbetet kommer att fortsätta de närmsta helgerna och det behövs folk som hjälper till.

Foto: Sture Persson
 
Foto: Sture Persson

Foto: Sture Persson


Foto: Sture Persson
  2013-10-20 söndag

Christer byter några hydraulslangar på en av slipersbytarna inför nästa veckas banarbetsvecka.
  2013-08-18 söndag

Vecka 33 fick Christer och Sture rycka ut och reparera vägsignalen i vägövergången vid Myrheden. Den hade körts sönder av något brett fordon som kört för långt ut på vägkanten.
  2013-05-05 söndag

Förra veckan fick signalanläggningarna en översyn. Trasiga lampor byttes ut och signaltekniska åtgärder utfördes. Denna veckan rensades alla vägövergångar från grus och skräp. Ett växelställ i Lundsbrunn har renoverats och målats.

Foto: Lennart Strömberg

Foto: Sture Persson
 
Foto: Sture Persson
  2013-03-24 söndag

Vi har bytt till oss en normalspårig spikmaskin från AGJ. I gengäld har dom fått en del signalmaterial samt lånat en av våra slipersbytare.
  2013-03-10 söndag

I går lördag samlades den sista slyn som låg kvar längs linjen upp på godsvagnar. Nu ska all sly flisas och det kommer att ske under nästa vecka. 

Foto: Sture Persson.
  2013-03-03 söndag

Nu är all sly bortröjd från Skara ända till Lundsbrunn. Vid Lundsbrunns station finns det dock lite som återstår samt lite ner mot kurorten. 

Foto: Sture Persson.

Foto: Sture Persson.


Foto: Sture Persson.
  2013-02-24 söndag

Slyröjningen fortsätter. Inte bara sly röjs undan, även större träd vars grenar slår i lok och vagnar måste bort. Eftersom det är vinter behöver vi Ibland ploga banan från snö för att kunna komma fram för att lasta på sly på godsvagnar.

Foto: Sture Persson.

Foto: Sture Persson.
  2013-02-03 söndag

I lördagar två har vi varit ute och röjt sly längs linjen. Vi har extern röjarhjälp som tar sly där det går att komma åt med traktor och övrig sly och alla träd som blivit för stora röjer vi bort själva.

Foto: Sture Persson.
 
Foto: Sture Persson.

Foto: Sture Persson.
 
Foto: Sture Persson.
  2012-11-04 söndag

Förra veckan var det banarbetsvecka onsdag-lördag. Slipers byttes mellan Brogårdsleden och Planteringen. Totalt byttes cirka 250 stycken slipers på sträckan. äckan.

Foto: ¨L. Strömberg.
 
Foto: ¨L. Strömberg.

Foto: ¨L. Strömberg.


Foto: ¨L. Strömberg.
  2012-10-14 söndag

Vägövergången i Myrheden har varit dålig en tid och igår lades nya vägplank på plats. Det går en del tung trafik på vägen som sliter hårt på övergången.
  2012-05-06 söndag

I lördags var det dags att städa Skara station från löv och annat. Tidigare under våren har stationen och bangården rensats från papper och skräp som blåst dit från ett annat håll av staden.
  2012-05-03 torsdag

Banavdelningen har under några dagar varit ute och rensat vägövergångar och röjt bort träd som fallit över spåret under vintern.


Foto: Sture Persson.

Foto: Sture Persson.
 
Foto: Sture Persson.
  2012-01-01 söndag

Vår nyaste slipersbytare har varit inne i verkstaden för justeringsarbete. Bland annat har några fästen flyttats för att passa bättre efter insmalningen för några år sen från normalspår till smalspår.
  2011-12-27 tisdag

Bilder på den nya plankövergången vid Dala kvarn.
  2011-12-19 måndag

I lördags lades resten av plankövergången vid Dala kvarn på plats.  (Bilder kommer.)
  2011-11-27 söndag

I lördags inriktades arbetet med vägövergången i Dala kvarn med att rikta och stoppa spåret samt att lägga vägplanken på plats.

Foto: Sture Persson

Foto: Sture Persson
 
Foto: Sture Persson
  2011-11-21 måndag

Under två lördagar har vi bytt vägövergången i Dala kvarn. Ett nytt spårspann har lagts på plats, makadamiserats och stoppats.  Nästa lördag fortsätter arbetet.

Foto: Sture Persson


 

Foto: Sture Persson
 
 
  2011-11-06 söndag

Denna vecka har fler slipers bytts bland annat mellan Brogårdsleden och Planteringen. Vägövergången vid Dala kvarn behöver bytas, så vi har byggt ett nytt spårspann som är tänkt att läggas på plats nästa vecka.
  2011-10-30 söndag

Denna vecka fortsatte slipersbytet. Vi bytte mellan Skogsmark och Dala kvarn och vid kvarnbron.

 
  2011-10-16 söndag

Igår slutförde vi slipersbytet vid Skogsmark. Om två veckor är det dags för mer byte på annat ställe. Vi får hoppas att det inte blir snö och kallt.

 

 
  2011-10-09 söndag

Slipersbyte utfördes idag vid Skogsmark. Vi fortsatte där vi slutade i våras och ska byta fler på samma ställe nästa vecka.

 

 
Foto: Sture Persson
  2011-07-24 söndag

I veckan var banavdelningen ut och stoppade delar av banan mellan Myrheden och Skogsmark samt vid Dala kvarn.
  2011-07-17 söndag

I fredags var en för dagen förstärkt signalavdelning ute och bytte en bom över Kämpagatan som började bli dålig på grund av tidens tand.
  2011-07-10 söndag

I söndags och måndags var banavdelningen ute och ogräsbekämpade hela banan. På lördagen innan kollades utrustningen över för att allt skulle fungera.
  2011-05-08 söndag

Banavdelningen var på lördagen ute på banan och rensade vägövergångar inför årets trafik.
  2011-04-24 söndag

Vårens BA-vecka är nu till ända. Vädret var det bästa tänkbara med sol och fågelsång. Vägövergångar har rensats och slipers har bytts ut mellan Myheden och Skogsmark. Som vanligt tog allt mer tid än vad som var tänkt och vi han inte med allt som var tänkt. Den sista spikningen sker nästa tisdag. Totalt byttes c:a 140 slipers ut.     Läs mer...

  2011-03-06 söndag

De senaste lördagarna med fint väder har vi varit ute och slyröjt på banan. Koncentrationen har varit Myråsen och mellan Myråsen och Skogsmark.

Foto: M. Arvidsson
  2010-12-12 söndag

Hjullagren på snöslungan är nu åtgärdade med nya smörjdynor och igår och idag snöröjdes banan med slungan ända till Lundsbrunn.

 

 
  2010-10-31 söndag

Denna vecka har ägnats helt åt banarbete. Dålig räls har bytts ut vid planteringen. Ny vägövergång har lagts in i Skogsmark. Slipersbyte har gjorts vid Dala kvarn. Sex vägövergångar har rensats från grus som förberedelse inför vinterns tågkörning och vi har börjat att byta slipers mellan Myråsen och Skogsmark.     Läs mer...
  2010-10-10 söndag

I veckan anslöts spår 5 i verkstaden till övriga spårnätet.      Läs mer...
  2010-09-12 söndag

En vägbom gick av vid Kämpagatan för några dagar sen. Den togs igår in i verkstaden, lagades och monterades sedan upp igen. När vi efter reparationen testade funktionen på bomanläggningen kom en av Västtrafiks bussar körande på Kämpagatan. Föraren bromsade in, tvekade ett tag men valde sen att medvetet köra mot rött in på bussgatan. Hade inte bomfällningen avbrutits manuellt hade bussen kört sönder minst en bom, kanske två.
  2010-08-29 söndag

Banavdelningen har varit ute på linjen och rättat till spåret på några ställen. Bl.a. har spåret lyfts, grusats och stoppats vid övergångarna vid Blomtorp och Spikgatan.

Foto: M. Arvidsson
  2010-08-08 söndag

Ställverket i Lundsbrunn har rostsanerats och målats i en fin grå färg.
  2010-06-27 söndag

Under några dagar har vi plöjt ner en 10 KV kraftkabel för eldistribution i banvallen mellan Skogsmark och Myråsen. Ett uppdrag vi fått av Götene elförening. Först rullades kabeln ut, sen förplöjdes en fåra för att underlätta för iläggandet och till sist plöjdes kabeln ner.

Bild: M.Arvidsson
 
Bild: M.Arvidsson

Bild: M.Arvidsson
 
  2010-05-30 söndag

Spår 4 på bangården är nu anslutet till verkstaden. Rolf har svetsat rälsbitar i utgående räler som sedan skarvats ihop med inkommande räler.      Läs mer...
  2010-05-16 söndag

Arbetet på bangården fortsätter. Det mesta av spår 4 och 5 är lyft, stoppat, grusat en sista gång och har därefter finputsats. Nu är det dags för spår 3 som också får ett "lyft".      Läs mer...
  2010-05-02 söndag

På lördagen var det årspremiär för banarbete på linjen. Det utfördes några småjobb i planteringskurvan.En andra grusning av spår 4 och 5 utförd.       Läs mer...
  2010-04-25 söndag

Arbetet med spår 4 och 5 fortsätter.       Läs mer...
  2010-04-18 söndag

Bangårdsombyggnaden fortsätter med spår 4 och 5       Läs mer...
  2010-04-11 söndag

Över spårbiten vid vändskivan som byttes i höstas håller nu en plankövergång på att återbyggas.

Bild: M.Arvidsson
  2010-04-05 måndag

Efter vinterns långa och kyliga grepp börjar nu så sakteliga banarbetet att komma igång. Första insatsen var att byta några dåliga slipers på spåret ner mot stationen.Bangårdsombyggnaden fortsätter i sakta mak.      Läs mer...
  2009-11-29 söndag

Vi byter slipers och en rälslängd på skivspåret precis intill vändskivan. Det var inte mycket kvar av sliprarna och spåret blev sönderkört av lastmaskinen för en dryg vecka sen. 

Bild: Marcus Arvidsson
 

 
  2009-10-18 söndag

I måndags asfalterades vägövergången vid Kämpagatan efter rälsbytet förra helgen. Denna helg var det lite bråttom att få det nya spåret hopkopplat eftersom musiktåget skulle köra på lördagkvällen.     Läs mer
  2009-10-11 söndag

I fredags började vi byta ut ett spår i Kämpagatan, det som kommer från bangården. Gatan är av denna anledning avstängd fr.o.m. fredag till måndag då asfaltering kommer att ske.    Läs mer
  2009-09-13 söndag

Arbetet med bangårdsprojektet har åter startat. Spår 4 o 5 in i verkstaden är det som nu håller på att läggas.  Läs mer...
  2009-06-28 söndag

Nu är banan ogräsbekämpad. Besprutningståget körde på tisdagskvällen hela sträckan till Lundsbrunn Bilden är från Spikgatan.
  2009-04-19 söndag

Vi skickar nu iväg alla våra gamla uttjänta sliprar till destruktion. Dom lastas i containrar med vår lastmaskin och forslas sedan bort.
  2008-10-05 söndag

Bangårdsprojektet går vidare. Förra veckan grävdes några kablar ner som tidigare legat för grunt och sedan  planades makadamlagret ut till rätt höjd där växeln och spåren till port 4 och 5 ska ligga. Denna veckan lades sista växeln på plats och mättes in.
  2008-09-14 söndag

En del arbete sker i det tysta. Här är det Lennart som kopplar in nya kablar i signalskåpen i Lundsbrunn. Kablarna lades ner för några år sen och han har lite nu och då under sommaren varit synlig runt skåpen när tåget passerat. Banavdelningen är ibland ute och gör en punktinsats och byter några slipers här och där, denna gång mellan Axvallagatan och Källegatan.

 
  2008-07-20 söndag

Igår var banavdelningen ute och bytte slipers på bron över Skaraborgsgatan. Ett drygt tjugotal slipers byttes ut. Efteråt stoppades och lyftes spåret. Vi hade tur med vädret, regnet väntade snällt tills vi var klara.

 

 
  2008-06-22 söndag

På grund av bygget av kyllagret strax efter Kämpagatan har vi tvingats flytta signalkuren vid gångvägen närmare spåret för att den inte ska vara begravd i en grässlänt som den nu blivit. Efter att ha grävt ner nya fundament lyftes kuren på plats på tisdagskvällen.
  2008-06-15 söndag

Arbetet med att byta kablar på Skara station fortsätter. Alla kablar är nu nergrävda, och alla elkablar är inkopplade. Signalkablarna är inte klara än, men Lennart kopplar in dom så fort han hinner med.

 

 
  2008-06-08 söndag

I torsdags ogräsbekämpades banan. Även stationen och ostaspåret fick sig en omgång. Arbetet pågick från kväll till tidig morgon och alla var av naturliga skäl trötta.
  2008-02-17 söndag

En bom vid Kämpagatan byttes ut på lördagen. Lennart hade under dagen förberett bytet genom att skruva ihop bombrädorna och montera varningslyktan och dra elkablar. Bommen hade blåst ner av de kraftiga stormvindar som drog över Skara tidigare i vinter.
  2007-12-02 söndag

För knappt två veckor sen utfördes slyröjning längs en stor del av banan. Den var i stort behov av röjning och slyn har växt ifrån oss i flera år. Bilden är från Lundsbrunns station.
  2007-10-21 söndag

På lördagen anslöts spåret till till spår 3 i verkstaden.   Läs mer...
  2007-09-23 söndag

Arbetet¨på spår 3 på bangårdsprojektet har så sakteliga gått framåt. Igår lördag kunde gruståget backa fram till verkstadsporten och börja grusa. För bilder, se länken ovan.
  2007-09-03 måndag

Arbetet med Ostaspåret fortsätter. Nu är plattformen användbar men än återstår en del arbete. Idag kördes en bokning härifrån till Skara station.
  2007-08-26 söndag

En  bom över Källegatan byttes ut i tisdags. Återstoden av det s.k. Ostaspåret har efter att Skara kommun tagit sista biten av spåret fram till ishallen inte haft någon plattform. Nu har arbetet med att  göra en ny påbörjats. Dikningsarbete har utförts och en makadam- och grusbädd har lagts.

 
  2007-06-24 söndag

På tisdagskvällen var banavdelningen ute och ogräsbekämpade banvallen.
  2007-06-16 söndag

Kuren vid Tveta hållplats har fått sig en ordentlig uppsnyggning. Henry Jansson som bor i närheten har åtagit sig att sköta om kuren som tidvis fått utstå vandalisering i form av fönsterkrossning. Hållplatsskylten har kommit på plats och det gamla taket är utbytt mot tegelpannor.
  2007-05-09 onsdag

I lördags byttes ytterligare ett 45-tal slipers ut mellan Dalavägen mot Lundsbrunn.
 
  2007-05-01 tisdag

Idag fortsatte vi arbetet med slipersbyte vid Dalavägen mot Lundsbrunn som påbörjades på långfredagen. Ett 40-tal slipers hann bytas under dagen.


Två bommar som var dåliga byttes ut i förra veckan. En vid Kämpagatan och en vid Källegatan.

 

 
  2007-04-15 söndag

I lördags var banavdelningen åter igen ute på banan och bytte slipers. Denna gång byttes ett 40-tal ut vid Dalavägen nära Dala kvarn i riktning mot Lundsbrunn. På bilden syns den hårt arbetande personalen ta en paus efter avslutat värv innan återfärd till Skara.
2007-04-09 måndag

På långfredagen mötte ett tiotal personer upp i Myråsen i vackert vårväder för slipersbyte. Under dagen byttes ett 80-tal slipers ut.
  2007-03-04 söndag

I helgen var banavdelningen ute och röjde upp efter stormen Per som härjade i januari. Nästan 50 stycken träd hade blåst ner och på lördagen röjdes de flesta bort.
  2007-01-03 onsdag

Några illvilliga huliganer har klättrat i en bom vid Källegatan så att den gått av. En för dagen förstärkt signalavdelning var tvungen att på  nyårsafton byta bommen inför nyårstågets ankomst.
 
  2006-11-12 söndag

Banavdelningen var igår ute och rensade vägövergångarna inför urpremiären för julbordståg till Lundsbrunns kurort.
  2006-10-22 söndag

Växeln som blev klar i förra veckan har lagts på plats och slipers har lagts ut på  spår 3 i verkstaden.
 
  2006-10-15 söndag

Sista växeln för första etappen på bangårdsombygnaden är nu klar att läggas på plats. Se bilder på arbetet här.
 
  2006-08-06 söndag

Banavdelningen var i veckan som gick ute på linjen och stoppade några djupa svackor i spåret.   Anders lyfter upp spåret till rätt höjd och Christer kontrollerar så att det blir rakt.  Sen på med stoppmaskinen och stoppa.

 
 
  2006-06-10 söndag

Ett signalskåp i Myråsen byttes ut för några veckor sen för att kunna försörja fler funktioner i framtiden. Eldragningen beräknas vara klart i morgon söndag .   26 slipers byttes ut på självaste nationaldagen, i kurvan på spår 1 i Lundsbrunn. Nationaldagståget hade med sig en vagn med slipers för ändamålet. Därför utfördes en del växling både i Skara och  Lundsbrunn.

Uppdelat på några dagar härom veckan, har banavdelningen varit ute med besprutningståget och ogräsbekämpat banvallen ända till Lundsbrunn.

 
 
  2006-04-09 söndag

I lördags rensades vägövergångarna längs banan på grus och smuts efter den långa vintern. Ett säkert vårtecken.
  2005-10-09 söndag

Nya hjälpspår lagda för spår 5 och 6 i rundstallet så att ingen behöver riskera att köra av vändskivan när man kör ut på den.
  2005-08-19 fredag

Bangårdsprojektet. Tågservicespåret har baxats på plats och en första grusning har utförts.
  2005-06-18 lördag

Slipersbyte i övre delen av Myråsbacken, 18 juni i strålande solsken. Bild 1 visar när den gamla slipern dras ur, och bild 2 när den nya sätts i.
Nerplöjning av slang för optokabel i banvallen sommaren 2004. Slangen plöjdes ner från Skara till Lundsbrunn. Som ett tilläggsjobb gjordes en avstickare till Värsåsvillan. Utöver detta lades en hel del el- och signalkablar ner för eget framtida bruk i bl.a. Myråsen. Detta är det största externa arbete som föreningen någonsin har fått. Det är mycket osannolikt att något liknande återkommer i framtiden.
Byte av motor till bomdriv på Källegatan januari 2005.


 
Bilder på stormfällda träd längs banan samt uppröjning, januari 2005. De flesta träd hade fallit mellan Spikgatan och Myråsbacken samt i Planteringskurvan.

Bilder från slyröjning 2004 Röjning utfördes från Tvetaravinen till strax efter Spikgatan.

Avslutade projekt inom Ban & Signalavdelningen
Banarbetsveckan 2011   Läs mer...
Banarbetsveckan 2010   Läs mer...
Kabelbyte på Skara station    Läs mer...
Banarbetsveckan 2008   Läs mer...
Nergrävning av optokabel 2004   Läs mer...