Fastighetsavdelningen
Fastighetschef: ---
Pågående större projekt    
Installation av fjärrvärme från Lantmännen, 2006-2008  (Vilande)  Läs mer..
Framtida vagnhall     Läs mer...    (Vilande)
Återuppbyggnad av mobförråd
Ombyggnad av väntsal och toalettbygge i Lundsbrunns stationshus    Läs mer...(Vilande)
Reparation av godsmagasinet i Lundsbrunn     Läs mer... (Vilande)
Bygge av dressinskjul för vattenrening.    Läs mer...
Nyheter
2019-02-13 onsdag

Takstolarna vid port 5 och 6 i lokstallet har blivit dåliga på grund av att taket har läckt och bjälkarna har ruttnat. Kommunen har anlitat en firma för att laga dom.Arbetet med att få in vattentankar i dressinskjulet i Lundsbrunn för vattenrening har startat. Tank är svetsad och ställd på plats och håller på att isoleras.    Läs mer...

2017-12-31 söndag

Inför tomtetåget byggdes en ny trappa till godsmagasinet i Lundsbrunn. Förutom själva trappan  byggdes även en ramp så att magasinet blir anpassat för motoriskt funktionsnedsatta individer, eller som man säger på svenska, handikappanpassat.
2015-06-14 söndag

Bygget av dressinskjulet i Lundsbrunn går vidare. Skjulet som har färdigställts i byggskolans lokaler är fraktat till Lundsbrunn och har ställts på plats på betongplattan.   Läs mer...
   
2015-05-31 söndag

För att våra lokpannor inte ska slitas mer än nödvändigt så ska vi börja med rening av pannvattnet som vi fyller på i våra ånglok. Därför bygger vi nu ett  dressinskjul i Lundsbrunn där det förutom en dressin ska inhysa en vattenreningsanläggning. Vi har anlitat byggskolan i Skara för att utföra det mesta av arbetet.   Läs mer...
   
2015-02-01 söndag

Vi håller på att sätta in en ackumulatortank för att förstärka värmeresurserna i personalutrymmena. Den är försedd med elpatron och solslinga men i nuläget ska solslingan inte kopplas in.      
2014-11-02 söndag

Kommunen har hjälpt oss att måla alla fönster och portar i lokstall och verkstad. Även en takbjälke i snickeriet har lagats där det tidigare varit hål i taket och vatten har trängt in och gjort att bjälken ruttnat.          

 

 
2012-09-02 söndag

Panelen är nu utbytt på södra väggen på godsmagasinet i Lundsbrunn. Stuprännorna är också uppsatta.     Läs mer...
2012-01-23 måndag

På toaletten i Lundsbrunns stationshus har nu ett värmeelement monterats upp.
 
2011-06-19 söndag

Godsmagasinet är nu målat på två sidor. Väggen för utlastningen är reparerad och håller också den på att målas. Nya läkt målas innan uppsättning på södergaveln.      Läs mer...
 
2011-06-06 måndag

Arbetet på godsmagasinet i Lundsbrunn har startat upp igen. Vindskivorna på ena sidan är montrerade. Gammal lös färg är bortskrapad och dåliga väggbrädor och läktor byts ut. Målning med Falu rödfärg har också påbörjats.     Läs mer...
 
2010-08-15 söndag

Takarbetet på godsmagasinet i Lundsbrunn fortsätter. Nockpannorna är ditlagda och hängrännorna uppsatta.     Läs mer...
 
2010-08-08 söndag

Taket på lokstallet har spruckit på flera ställen och det regnade in. Några  pappremsor är ditklistrade och diverse andra småläckor är tätade. Takarbetet på godsmagasinet i Lundsbrunn fortsätter. Nu är teglet pålagt sånär som på nedersta raden och nockpannor.     Läs mer...
2010-08-01 söndag

Takarbetet på godsmagasinet i Lundsbrunn fortsätter. Takfot, papp och strö är klart på ena sidan och på andra sidan behövde även några takstolar åtgärdas samt ny takfot även där. Takpannor har börjat läggas på.     Läs mer...
 
2010-07-25 söndag

Takarbetet på godsmagasinet i Lundsbrunn fortsätter. Takfot, papp och strö är klart på ena sidan och på andra sidan behöver även några takstolar åtgärdas.      Läs mer... Återställning av fasaden efter toalettbygget i stationshuset i Lundsbrunn förra året har påbörjats.    Läs mer...
 
2010-07-18 söndag

Vi har påbörjat arbetet med att byta takpannor på godsmagasinet i Lundsbrunn. De gamla pannorna har tagits ner och ny takpapp har spikats på. Takfoten var dålig så den har också bytts ut.     Läs mer...
   
2010-05-30 söndag

Förra hösten började biljettkuren på Skara station att målas om. Den har under senare år fått klotter på sig och även bleknat. Arbetet blev ej klart utan fick återupptas i vår men är nu klart.


Foto: Marcus Arvidsson


Foto: Marcus Arvidsson

2010-03-28 söndag

Anders monterar upp en köksfläkt i manskapsrummets kök. Nu kan vi äntlligen laga mat utan att köket blir fullt med matos.
 
2009-06-21 söndag

Belysning, toapappershållare m.m. är uppsatt på toaletten i Lundsbrunn. Dörren är också monterad.  Läs mer...
   
2009-06-15 måndag

Toalettstol och handfat i Lundsbrunns stationshus är nu installerade och går att använda. Dörrkarmen är monterad och har målats.  Läs mer...
   
2009-06-07 söndag

Toaletten i Lundsbrunn har inte blivit klar som planerat. Däremot är den nya biljettluckan klar att tas i bruk.  Läs mer...
   
2009-05-24 söndag

Ombyggnaden i Lundsbrunns stationshus går in i ett intensivt skede. Klinkern på toalettgolvet är lagd och väggarna runt den nya biljettluckan har byggts upp och målats. Allt måste vara klart till skoltåget 2/6. Bråttom nu.  Läs mer...
   
2009-05-10 söndag

Klinker läggs på toaletten i Lundsbrunn    Läs mer...
   
2009-05-03 söndag

Nu har den nya biljettluckan i Lundsbrunns stationshus monterats upp.    Läs mer...
 
2009-04-05 söndag

Toalettbygget går vidare. Förutom toaletten har fastighetschefen fått extra arbetslust och även biljettluckan byts ut mot en lucka i 50-talsmodell som annars var tänkt att bytas efter trafiksäsongens slut.     Läs mer...
 
2009-03-22 söndag

Toalettbygget går vidare. Golvet är renskrapat från flytspackel och väggen mellan väntsalen och den blivande toaletten håller på att byggas upp.     Läs mer...
   
2009-03-01 söndag

Vi bygger en ny toalett i Lundsbrunns stationshus. Väntsalen kommer också att bli större eftersom vi sen kan utnyttja utrymmet där postboxarna finns idag.     Läs mer...
 
2009-02-08 söndag

En takbjälke i snickeritaket har i många år fått stöttas upp av en stötta. Vi har nu rivit upp golvet på vinden, blottlagt skadan och upptäckt att bjälken är hårt åtgången av röta.
2009-01-25 söndag

Vi har satt upp belysning ovanför fönstren invändigt i lokstallet. Alla som passerar utanför möts nu av ett lokstall som lyses upp i vintermörkret.
2009-01-18 söndag

Värmepumpen i Lundsbrunns stationshus är nu inkopplad och går för fullt. I denna väderlek (runt 0 grader och däromkring) sparas c:a 50% av energiåtgången, vilket väl får betraktas som ett gott resultat.
 
2008-12-07 söndag

Vi fick i våras bidrag från Sparbanksstiftelsen för att sätta in en värmepump (luft-vatten) i Lundsbrunns stationshus. Inomhusdelen är nu monterad, rör nergrävda och utomhusdelen ställdes igår på plats vid garaget. Vi har tänkt om angående det brandskadade mobförrådet och kommunens arbetslag har nu rivit även den del som signalavdelningen hade sina reservdelar i.

 
2008-11-02 söndag

Vi har fått hjälp av kommunens arbetslag och det är till stor hjälp och avlastar oss andra. Dom har bland annat rivit resterna av den delen av  mobförrådet som förstördes vid branden i juni tillsammans med en väldig massa reservdelar till våra fordon. Signalavdelningens del är inte så skadad så det får stå kvar, i alla fall i vinter. Arbetslaget håller nu på med att röja vildvuxet gräs runt lokstallet.
 
2008-10-12 söndag

Belysningen utanför verkstaden har reparerats i veckan. Den har varit ur bruk i många år men ger nu åter ett stämningsfullt sken i höstmörkret
 
2008-03-02 söndag

Arbetet med värmen i verkstaden fortsätter. Rör har dragits in i snickeriet från förrådet och element har monterats upp. Gamla rör som inte längre behövs tas bort.     Läs mer..
   
2007-12-30 söndag

Manskapsrummet har fått sig ett lager färg på väggarna och ser nu betydligt trevligare ut.
 
2007-12-02 söndag

Värmeelementen i förrådet är nu inkopplade, några vattenläckor är åtgärdade och värmen har släppts på.   Läs mer..
 
2007-11-04 söndag

Värmeelementen har monterats upp på väggen i förrådet.   Läs mer..
   
2007-10-28 söndag

Putsen på innerväggen under fönstren i förrådet har lagats och Rolf har svetsat på anslutningat på elementen som ska sättas upp.   Läs mer..
 
2007-10-14 söndag

Nästa fas i installationen av värme i verkstaden har påbörjats. Rör har dragits in till förrådet och en shunt har satts upp. En läcka strax intill shunten uppenbarade sig vid påfyllning av vatten, men efter en snabb insats med gassvetsen blev det tätt.
2007-07-08 söndag

Den nya kompressorn som en längre tid stått i vägen i förrådet är äntligen inbaxad på sin plats. Vi fick flytta en del hyllor och ta ner dörren och en del av väggen till kompressorrummet för att den skulle gå att få in.
 
2007-03-25 söndag

I fredags kom en grävmaskin och grävde igen diket för fjärrvärmerören från Lantmännen. Övriga bilder på arbetet hittar du i länken ovan.
2007-02-25 söndag

I tisdags släpptes vattnet på i rören från Lantmännen och i lördags svetsades de sista rören upp i pannhuset och sen släpptes vattnet på till ackumulatortanken i smedjan, så nu är det varmt i manskapsrum och expedition. Värmen fungerar även på spår 3 i verkstaden. Mycket arbete återstår dock innan allt är klart.    Läs mer...
 
2007-02-18 söndag

En sammanställning av bilder på arbetet med indragning av värme finns i länken ovan.
 
2007-02-11 söndag

Turen har nu kommit till pannhuset där det har svetsats i veckan. Sen ska pumpar, ventiler och annat sättas upp.
2007-01-21 söndag

Under veckan som gått har fler rör till värmen satts upp och svetsats ihop. Utomhus samt i smedjan.  
2007-01-14 söndag

Nu sätts rör för värme upp i  Lantmännens lokaler. Efter justering och fastdragning isoleras rören.
2006-12-03 söndag

Rör för värmen inne i verkstaden har börjat sättas upp. I snickeriet som bilden visar samt i smedjan.
 
2006-11-26 söndag

Äntligen har arbetet med att få värme i verkstaden startat. I början på veckan grävdes det för fulla muggar med grävmaskin och nu har rören lagts på plats.

 

 
2006-10-01

Gångbrädorna utanför rundstallet har i flera år varit i stort behov av att bytas ut. I sommar och höst har det mesta mellan spår 1-9 bytts. Arbetet med resten återupptas till våren.
2006-04-16

En sockel har gjutits i kompressorrummet där den nya kompressorn ska placeras.
2006-02-05

Väggarna invändigt i pannhuset har isolerats och kläs med plywood och utanpå det sätts sedan gipsskivor.
 
2005-11-13

Fönstren i verkstaden håller på att lagas och får även kittningen kompletterad där så behövs. Det har under åren slagits ut ganska många rutor, både i samband med inbrott och vid "vanlig" skadegörelse. Det är ett tidsödande arbete som borde vara onödigt, då resurserna är knappa och tiden skulle behövts för att utföra andra viktiga saker. Värmepannan är inkörd i pannhuset.
 
 
2005-10-21

En ny anslagstavla har satts upp framför vändskivan. Den gamla var väldigt gisten och i stort behov av att bytas ut.
2005-05-11

Rökhuv över spår 5 i lokstallet upphängd. För ändamålet anlitades en lastbil med kran. Båda rökhuvarna har dessutom fått "kineshattar" monterade så att det inte ska regna in på loken.
Avslutade projekt inom Fastighetsavdelningen
 
Inget för närvarande.