Maskinavdelningen
Maskinchef: Björn Johansson
Pågående större projekt
 
Revision av sommarvagn NKLJ 520, 2006-2009  (Vilande)  Läs mer...
Pannreparation  på VGJ 29    Läs mer... (Vilande)
Reparation av vingplog NKLJ 461    Läs mer... (Vilande)
Reparation av personvagn SRJ 118       Läs mer... (Vilande)
Reparation av godsfinka VGJ 2073       Läs mer... (Vilande)
Reparation av resgodsvagn NKLJ 515       Läs mer...
Nyheter
  Hjälp till att "fylla pannan" på VGJ 29 Alla bidrag emotses tacksamt.
  2019-03-24 söndag 

Arbetet med att reparera resterande överhettarelement till VGJ 4 har påbörjats. Rördelar har kapats och håller på att svetsas ihop.
  2019-02-11 måndag 

Underpappen på resgodsvgn NKLJ 515 är nu färdiglagd. Överpappen får vänta till det har blivit lite varmare ute. Skjutluckorna till ventilationsflustren är monterade. Nya sidodörrar har börjat tillverkas.     Läs mer...
   
  2018-11-19 måndag
 
Resgodsvgn NKLJ 515 har nu fått ventilationsflustren monterade och klara. Dörrposter till sidoidörrarna är också klara och underpappen på taket håller på att spikas. Märkning på ramen är också utförd.     Läs mer...
   
  2018-11-18 söndag
 
Förra vintern och våren hann endast två av överhettarna på VGJ 4 bytas ut mot nya. I samband att loket ställdes av inför denna vinter togs resterande överhettare ut för byte.
 
Foto: Björn Johansson
  2018-11-18 söndag
 
I somras upptäcktes att en fjäderlänk till löpboggien på VGJ 4 hade gått av. Det har tillverkats en ny och löpaxeln fick sänkas ner och tas in i verkstaden för att reparationen skulle kunna utföras.


Foto: Jörgen Persson


Foto: Björn Johansson

Foto: Jörgen  Persson


Foto: Björn Johansson
  2018-05-27 söndag
 
VGJ 4 har fått lite arbete utfört inför trafiken. Nya nipplar till rören från smörjpressen, upputsning och och smörjning av rörliga delar i hytten och det har börjat tillverkas nya  överhettarelement.I veckan har den nya fyrboxen i stål och sotskåpet till 29:ans panna levererats från England.
  2018-05-09 onsdag
 
Nu har 29:ans nya panna äntligen kommit till Skara. Från början var tanken att vi skulle få hem en färdig panna, men på grund av olika orsaker blev det inte riktigt så. Alla delar är tillverkde med hög kvalitét men inte så mycket är ihopsatt.  All nitning och montering av detaljer får ske i vår egen regi. Vad vi kan göra själva och vad som måste lejas bort återstår att se. Även den gamla pannan kom tillbaka och allt fick inte plats på lastbilen utan kommer senare med en andra transport.     Läs mer...


 

  2018-04-22 söndag
 
Vagnskorgen på personvagn SRJ 88 håller på att slipas inför oljning av vagnen.

VGJ 4 ska få nya överhettarelement. De gamla har demonterats. Vänster slidskåp har rengjorts, fått ny packning samt divese småfix har utförts.     Läs mer...
  2018-02-25 söndag
 
Arbetet på resgodsvagn NKLJ 515 har gått framåt i sakta mak. Gaveldörrar, inre väggar fönsterfoder och annat har tillverkats.     Läs mer...
   
  2017-12-25 måndag
 
Vi har pressat småtuber till ett ånglok åt Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle, De var klara för c:a 2 veckor sen och lastades på lastbil för återtransport.
 
  2017-11-19 söndag
 
VGJ 4 har fått ett nytt golv av ek. Det nya golvet är indelat i sektioner som går att plocka bort jämfört med det gamla som var permanent fastskruvat.
Någonstans runt vänster slidskåpslock läcker det olja och ånga och locket har plockats bort för inspektion.
  2017-10-22 måndag
 
Tidigare har avrinningsplåtar för taket monterats på personvagn SRJ 95 och SRJ 88. Nu har även SRJ 87 fått samma sorts plåtar monterade så att regnvattnet kan rinna av taket på ett kontrollerat sätt
 
  2017-05-14 måndag
 
Pinnbultarna till sotarventilen på VGJ 4 år färdiga. Regulatorventilen till luftpumpen har krånglat och har blivit utbytt. Loket eldades på och provkördes inför säsongen idag söndag.
  2017-05-01 måndag
 
Björn byter pinnbultar till sotarventilen på VGJ 4


Rälsbuss SJ 914 har haft en dörr som krånglar. Det var ett relä som var sönder och det har bytts ut så nu fungerar dörren bra igen.Rolf svarvar hjul åt Tjustbygdens Järnvägsförening.


   


  2017-03-26 söndag
 
Dieselpumpen på lokomotor SJ408 har fått sig en injustering.


Panelen på NKLJ 515 är nu färdigmonterad och arbetet övergår till att reparera dörrposter och annat som är mer eller mindre rötskadade.      Läs mer... 
 
  2017-02-12 söndag
 
Golvet på NKLJ 515 är färdiglagt och väggpanel håller på att skruvas upp. Målning av panel håller på för fullt.      Läs mer... 
   
  2017-01-22 söndag
 
Ramverket på NKLJ 515 är målat och nya golvplankor håller på att monteras.      Läs mer... 
   
  2016-12-04 söndag
 
Rälsbuss SJ 914 har fått en annan cirkulationspump till värmepannan monterad då den gamla inte fungerade. Den nya pumpen tog vi från rälsbussläpet SJ 2135. Generatorn har även fått nya kol och laddar nu som den ska.
  2016-11-27 söndag
 
NKLJ 515 har fått rostangripna profiler utbytta och ramen har tvättats.      Läs mer... 
 

  2016-11-06 söndag
 
Golvplankorna på NKLJ 515 har rivits bort.      Läs mer... 
 

  2016-10-30 söndag
 
Resgodsvagn NKLJ 515 har nu börjat renveras. Vagnen har rensats från trä, korgen är målad och fått nytt tak av råspont.       Läs mer... 
 

  2016-10-23 söndag
 
Efter uppsnyggningen av personvagn SRJ 95 har nu turen kommit till SRJ 87. Även här har taket släppt igenom vatten och kommer att behandlas med takmassa. Avrinngingsplåtar på taket är fastskruvade och korgen har slipats och oljats. 


Lokomotor SJ 408 har fått tre topplockspackningar utbytta. Nya spridare och nytt gasspjäll har också monterats.


  2016-09-19 måndag
 
Arbetet går vidare med pannan till VGJ 29. Nýa bilder ar kommit med motiv av eldstadsdelen. Pannan har tyvärr blivit försenad och beräknas nu ankomma ungefär vid juletid. Bilder här. 

   
  2016-07-24 söndag
 
Taket på SRJ 95 har till sist behandlats med takmassa så att det ska bli tätt. 
Vagnen är därmed färdig för trafik.

  2016-06-19 söndag
 
Arbetet med ny masonitpanel invändigt på ena långsidan på SRJ 95 är nu färdigt.

 
  2016-06-12 söndag
 
Nu börjar det röra på sig med 29:ans panna. Rundpanna, främre tubplåt, eldstadsring och annat är tillverkat. Arbete pågår med "throat plate",. anslutning mellan eldstadsdel och rundpanna.    Läs mer...
 
  2016-05-01 söndag
 
Rälsbussen har nu fått en ny laddningsregulator. Tidigare när man stängde av bussen fortsatte generatorn att snurra precis som en elmotor och slutade först när man stängde av huvudbbrytaren.

Arbete på VGJ 2073      Läs mer...

   
  2016-03-28 söndag
 
På personvagn SRJ 95 har nu nya masonitskivor börjat att monteras in i kupén.

Arbete på VGJ 2073      Läs mer...

 
  2016-02-21 söndag
 
Arbete på VGJ 2073      Läs mer...
   
  2016-02-14 söndag
 
Personvagn SRJ 95 är nu oljad och målad på utsidan. Arbetet fortsätter med att ta bort dåliga väggskivor inne i kupen.
 
  2016-01-03 söndag
 
Arbetet med uppsnyggning av personvagn SRJ 95 fortsätter i sakta mak. Oljning av panel och målning av rostsanerade stålytor pågår.


Arbete på VGJ 2073      Läs mer...


  2015-12-13 söndag
 
Värmepannan på rälsbuss SJ 914 har fått en service utförd och ett munstycke utbytt. Den var lite grinig i början men till slut så startade den.


Arbete på VGJ 2073      Läs mer...
 
Foto: Sture Persson
  2015-11-08 söndag
 
På rälsbuss SJ 914 har ytterligare en topplockspackning bytts ut då den gått sönder. Ett nytt värmeelement har monterats på rälsbussläp SJ 2125.
  2015-09-27 söndag
 
Arbetet med att montera vattenavrinningsrännor på taket på SRJ 95 är klart. Nu ska förhoppningsvis regnvattnet rinna av mellan fönstren istället för som hittills, på fönstren så att vatten tränger in och förstör träet.
 
  2015-09-06 söndag
 
Lokomotor Katrinefors 1 har fått lite underhåll över somamren. Värmesystemet har rensats från rost och skräp i rören. En topplockspackning har bytts, handbroms och ett motorfäste har lagats.

Rälsbuss SJ 914 har fått cirka 10 stycken nya sittdynor då de gamla var trasiga.

VGJ 2073 har fått nya fotsteg till bromskupén. Hjulaxlar och hjulupphängning har rostsanerats och grundmålats.   Läs mer...
 
  2015-07-28 tisdag
 
Till VGJ 2073 har dörrar till bromskupén tillverkats och monterats.   Läs mer...
   
  2015-06-14 söndag
 
VGJ 4:s vattentank är nu hopskruvad med övriga loket. Vi har även satt dit ett flexibelt rör mellan tanken och injektorn eftersom det ofta läcker på grund av spänningar orsakade av att pannan utvidgas vid påeldning. Lite andra småfix har också utförts. Loket har proveldats och gått i trafik vid en bokning.
  2015-05-11 måndag
 
Vattentanken på VGJ 4 är nu lagad. Den har fått ny botten ditsvetsad och tanken är ställd på plats igen.Rälsbuss SJ 914 har fått nya spridare monterade i motorn. Översyn och några andra småjobb har också utförts.

  2015-04-05 söndag
 
I somras gick det hål på ena vattentanken på VGJ 4.Trots att vi svetsade igen hålet så läckte det ändå eftersom det var så tunt material kvar, Vi har nu tagit ner tanken för att byta botten på den plus att vi gör några andra jobb också.

Arbete på VGJ 2073. Sista gaveln är på plats och lite annat smått och gott.     Läs mer...
  2015-02-01 söndag
 
På personvagn SRJ 95 sätter vi dit avrinningsplåtar på taket så att regnvattnet ska samlas och rinna av mellan fönstren. Som det är idag rinner vattnet av taket ner på fönstren som tar mycket stryk av detta.

Arbete på VGJ 2073. Mellanväggen mellan godsutrymme och bromskupé är nu färdig.      Läs mer...
  2014-12-14 söndag
 
Lokomotor SJ 399 har fått nya spridare monterade och nu går loket som ett spjut. Vi har nu gått över till Ecopar-diesel på alla dieselfordon och förutom att motorerna går mycket bättre blir det mycket mindre avgasrök.

Christer har gjort en insats på rälsbuss SJ 908 och lyckats få igång dieselvärmaren. Det var en massa småfel som gjorde att det inte fungerade.
 
  2014-11-23 söndag

Arbete på VGJ 2073. Takpappen är lagd och arbetet med mellanvägg till bromskupén har startat.      Läs mer...
 
 
  2014-09-14 söndag

Rälsbussen och även lokomotor 399 har båda drabbats av läckande topplockspackningar i samband med tågkörning. Dessa har nu bytts ut och flera andra småfel rättas samtidigt till.Arbete på VGJ 2073     Läs mer...

Foto: Sture Persson
  2014-08-03 söndag

Arbete på VGJ 2073     Läs mer...
   
  2014-07-20 söndag

Vi har monterat in två stycken solcellsdrivna fläktar i personvagn VJ 500 för att få lite ventilation i vagnen, få bort fukt och få lite fräschare luft. Märkningen är klar och fönstrens kittning håller på att bättras på.  Rälsbussen har de senaste åren fått motorstopp lite nu och då. Trots att vi gjort rent tanken, bytt filter och blåst rent ledningar så har felet kommit tillbaka. Nu har vi bytt filter och gjort rent igen och även bytt till Ecopar miljödiesel, så nu hoppas vi att problemet är löst.

 
 
  2014-05-04 söndag

Målningen av VJ 500:s ram är nu klar. Nästa steg är märkning av märkning av fordonsuppgifter som nu håller på att utföras. Arbete på VGJ 2073     Läs mer...
  2014-05-04 söndag

Ramen på personvagn VJ 500 är nu målad invändigt och sofforna har börjat återmonteras. Nu har turen kommit till ramen som har tvättats och målas svart.VGJ 4 har fått en liten översyn innan årets trafik. Bland annat har en ny asklucka tillverkats och monterats och ett antal detaljer i hytten har setts över.Nu fungerar multipeldriften mellan SJ 399 och SJ 408 igen efter en idog felsökning. bland annat några reläer och multipelkabeln visade sig vara bovar i dramat och de har nu bytts ut mot nya. Ett tack till TJF för hjälp med att skaffa fram material till reparationen.

Foto: Sture Persson
 

 

 
Foto: Sture Persson
  2014-04-21 måndag

Pannan till VGJ 29 har nu plockats isär av engelsmännen och vi har fått ett utlåtande. Dom anser att det är alltför grava rostskador på så många ställen på pannan att det enda vettiga är att tillverka en helt ny panna med stålfyrbox. Det enda som egentligen var i gott skick var ångdomen som skulle kunna användas i den nya pannan.  Bilder på skadorna finns här...Arbete på VGJ 2073     Läs mer...
  2014-04-13 söndag

Vingplog NKLJ 461 börjar bli klar. Alla fönster och smådetaljer är återmonterade och ramen är färdigmålad. Återstår packning i ena cylindern samt strålkastare.     Läs mer...

På VGJ 2073 har takbrädorna fått ett lager brun täckfärg och har börjat skruvas fast. Skjutdörr nummer 2 hade också den grava rostskador nertill och har reparerats med nya vinkeljärn.   Läs mer...
  2014-02-16 söndag

Kylet på SJ 314 har åter monterats bort och reparerats. Det lagades tidigare 2012 men det höll tyvärr inte. Vi går hoppas att det håller bättre denna gång.VGJ 2073:s vagnskorg är nu täckmålad klart. Takbrädorna är grundade.     Läs mer...

Bilder på arbetet med 29:ans panna i England.    Läs mer...

Foto: Sture Persson
  2014-01-05 söndag

Arbetet på VGJ 2073 har gått vidare i sakta mak. Hela vagnskorgen har slipats ren från rost och därefter grundmålats. Täckfärg invändigt har börjat strykas på.     Läs mer...

Pannan till VGJ 29 har kommit fram till England.
  2013-12-15 söndag

Nu har äntligen pannan till VGJ 29 skickats till England för reparation efter pannskadan som inträffade på nyårsafton 2010 då c:a 30 takstag gick av inne i pannan. I torsdags lastades den på lastbil för vidare transport till L & NWR Heritage Company Ltd. som är det företag som ska utföra reparationen.Uppdatering 2013-12-15:  Bild tagen när pannan är lastad på trailer i Skara.

Foto: Christer Lindkvist.
  2013-12-01 söndag

Snöslungan SJ A6 har fått en spricka i ena topplocket. Ett nytt har införskaffats och har nu monterats dit. VJ 500 håller på att snyggas upp invändigt. Taket har tvättats och slipats och håller nu på att målas.

 
  2013-10-13 söndag

All gammal panel är nu borttagen på VGJ 2073. All panel har kapats till och håller på att målas.  Läs mer...Skorstenen på VGJ 29 har lyfts av.    Läs mer...
  2013-09-22 söndag

Lokomotor SJ 408 som för några år sen hissades upp på domkrafter för att reparera glapp i hornblocken har nu fixats till och ställts ner på hjul igen.
Takduken på SRJ 87 har visat sig släppa igenom vatten. Därför har hela taket målats med täckande takmassa. Ena lagergaffeln på postvagn FJ CD 9 har rätats och vagnen är trafikduglig igen. På VGJ 2073 har halva vagnen slipats rent från rost och målas. Ny panel har börjat sättas upp.        Läs mer...


Täckmålningen av SRJ 118:s vagnskorg är nu färdig.      Läs mer...

Tuberna på VGJ 29 håller på att tas ut ur pannan.     Läs mer...

 
 
  2013-08-04 söndag

På personvagn SRJ 118 har täckmålningsarbetet påbörjats. Kulören kommer att bli SRJ röd.      Läs mer...
  2013-06-16 söndag

Personvagn SRJ 87 är intagen i verkstaden för uppsnyggning. Ramen har målats svart och vagnskorgen har fått ett lager olja.
  2013-05-26 söndag

Vagnskorgen grundmålad på SRJ 118.       Läs mer...

Slipningsarbete på VGJ 2073       Läs mer...
  2013-04-14 söndag

Innertaket på personvagn SRJ 88 är tvättat och ramen är målad svart.

Borrning av nitar på  VGJ 29.     Läs mer...

Vagnskorgen slipad på SRJ 118.       Läs mer...
  2013-02-24 söndag

Tuberna skärs ur VGJ 29.     Läs mer...

Nytt projekt: Godsfinka VGJ 2073. Detta är den första vagnen som föreningen förvärvade 1967. Papptaket och panelen är dålig. Pappen har rivits av och rivning av gammal panel har påörjats.        Läs mer...
  2013-02-03 söndag

Ett topplock på snöslungan har fått en spricka och måste bytas. Vi har demonterat det trasiga och ett nytt är införskaffat och väntar på montering.Arbete på vingplog NKLJ 461    Läs mer...

Nytt projekt: Personvagn SRJ 118          Läs mer...
  2013-02-03 söndag

Arbete på vingplog NKLJ 461    Läs mer...

På VGJ 29 har arbetet med att slipa bort nithuvuden på pannan påbörjats.    Läs mer...
  2012-11-11 söndag

Arbete på vingplog NKLJ 461    Läs mer...
  2012-11-04 söndag

Lageröversynen på överföringsvagn SJ 350037 är nu klar. Reparation av bromsen har också gjorts då det vid kontroll visade sig att den inte fungerade. De rostfria skyddsplåtarna som monterades ovanpå axlarna för några år sen har visat sig fungera tillfredsställande då inget vatten letat sig in i lagerboxarna och således kan lagren hålla mycket längre än förr.
  2012-10-21 söndag

Personvagn SRJ 88 håller på att snyggas upp. Vagnen har tidigare slipats och nu oljas den utvändigt. Taket på vestibulerna skrapas ren från gammal färg och grundmålas.
  2012-10-14 söndag

I måndags och tisdags har vi haft besök av två engelsmän som har inspekterat pannan på VGJ 29 och ritningarna till densamma. Dom kom fram till att det inte är några problem med att laga pannan. Vi ska få ett prisförslag och sen ska pannan fraktas till England för reparation. För att hålla kostnaderna nere ska vi försöka att göra så mycket vi kan genom att borra ur nitar och annat "enklare" arbete.Arbete på vingplog NKLJ 461    Läs mer...
  2012-09-30 söndag

Lageröversynen på kvarvarande boggien till överföringsvagn SJ 350037 fortsätter. Lagerytorna på en av axlarnas har svarvats. Lagerboxar har tvättats och målats, och nya smörjdynor  har tillverkats. Lagermetallen har skavts in med skavstål.

 
  2012-09-23 söndag

Lageröversynen på kvarvarande boggien till överföringsvagn SJ 350037 har påbörjats. Axlarna har tagits bort. Den första boogien fick en översyn 2010.Arbete på vingplog NKLJ 461    Läs mer...
  2012-09-02 söndag

Kylet på lokomotor SJ 314 har lagats och har åter monterats.   
Vi har tagit bort kabelplogen från Katrinefors 1. Lokomotorn har fått en översyn och har gjorts i ordning för att kunna användas i tåg eller vut. 
Tp-loket som vi har ett nytt depositionsavtal på är nu iordningsställt och besiktigat och vi får nu köra med det i trafiken.

 
 
  2012-06-17 söndag

Motordressin 3522 har fått bromsarna justerade.
Lokomotor SJ 314 har ett läckage i kylet. Det har nu plockats bort för att se om det kan lagas. 

 
  2012-05-27 söndag

Nu är sommarvagn NKLJ 632 klar.    Läs mer...
  2012-05-13 söndag

Arbete på vingplog NKLJ 461    Läs mer...
  2012-05-03 torsdag

VGJ 4 har nu monterats ihop efter vinterns och vårens reparationer. Regulatorstången har fått ett nytt lager av rostfritt material på sig och ska nu förhoppningsvis inte läcka mera. Loket är proveldat och provkört och förutom lite varmgång i ett lager gick allt bra. Loket ska gå i trafik 5/5.Arbete på sommarvagn NKLJ 632    Läs mer...

 

 
  2012-04-09 måndag

Regulatorstången på VGJ 4 har nu påläggssvetsats med rostfritt material. Alla smörjvekar är nya och har satts på plats.
  2012-03-25 söndag

Regulatorstången på VGJ 4 svarvades och belades med ett bronsskikt 2006. Bronset hjälper till att täta stången mot bakre panngaveln. Det  har på något sätt lossat bitar av bronset och orsakat läckage. Nu har stången svarvats ner och ska påläggssvetsas med rostfritt i stället. Vi har också börjat tvätta loket utvändigt och montera dit vevstakar och annat.
  2012-03-25 söndag

På vingplog NKLJ 461 har nu panelen spikats fast runt om. En rötskada har påträffats. Vatten har trängt ner där röret till hornet går genom taket och spridit en rötskada har uppstått.    Läs mer...
  2012-03-11 söndag

Arbete på sommarvagn NKLJ 632. Ramen har skrapats från rost och målats.      Läs mer...
  2012-03-04 söndag

Arbete på vingplog NKLJ 461. Ny masonit har ersatt den gamla efter mögelsaneringen och isolering av långsidan har utförts. Panel håller på att spikas dit.      Läs mer...
  2012-02-19 söndag

På vingplog NKLJ 461 har takpappen rivits bort. Mögelsanering har utförts på hytten. Fönstren håller på att iordningställas.  Läs mer...
  2012-01-22 söndag

VGJ 4 håller på att få tvärstyckena injusterade. Rolf putsar av lagren och shimsar in glappet till rätt spel. Arbete på sommarvagn NKLJ 632. Sofforna är färdigmålade, skyltar uppsatta och diverse småsaker gjorda.     Läs mer...
  2012-01-15 söndag

Vingplog NKLJ 461 som började renoveras för ett tag sen, har åter kommit i rampljuset. Dåliga träreglar och masonitskivor byts ut mot nytt friskt trä som impregneras för bästa hållbarhet.
  2011-12-27 tisdag

VGJ 4 är inväxlad i verkstaden för översyn inför sommarens trafik. Tvärstyckslagren har tagits isär för att shimsas in till rätt spel. På sommarvagn NKLJ 632 är alla brädorna till sofforna ditskruvade och skruvskallarna är försänkta och spacklade. Utvändigt målningsarbete pågår.    Läs mer...
  2011-11-06 söndag

På sommarvagn NKLJ 632 är nu takpappen färdiglagd. Även taket invändigt är målat. Soffornas ryggstöd är ditskruvade och sittbrädorna är tillkapade och grundmålade.    Läs mer...
  2011-09-04 söndag

På sommarvagn NKLJ 632 är nu underpappen på taket färdig.     Läs mer... (Länken var fel, är nu rättad)
  2011-08-28 söndag

I tisdags lyfte vi av pannan från ramen på VGJ 29. Det var en kran från Smen´s som kom och lyfte. Några journalister kom och bevakade det hela vilket resulterade i några artiklar i lokalpressen.     Läs mer...
  2011-08-21 söndag

Innerväggarna på sommarvagn NKLJ 632  är nu klara. Även grindlås och räcken är monterade. Alla skruvskallar och muttrar är också målade och golver har slipats.   Läs mer...
  2011-07-10 söndag

Alla ytterväggar på sommarvagn NKLJ 632 är nu klara  Läs mer...
  2011-05-15 söndag

Sommarvagn NKLJ 632 har fått ena gaveln monterad och andra gaveln är nästan färdig.   Läs mer...Arbetet med demontering av VGJ 29:s panna.    Läs mer...
  2011-04-17 söndag

Arbetet på sommarvagn NKLJ 632 har inte stått stilla under vintern som man kanske kan tro. Tiden har använts till att måla pärlsponten med grön täckfärg. Nu när värmen börjar stiga i verkstaden kan även målningsarbetet på själva vagnsstommen fortsätta.    Läs mer...
  2011-02-27 söndag

VGJ 29:s panna avklädd.    Läs mer...
  2011-02-27 söndag

Arbetet med VGJ 29 fortsätter med demontering av delar.    Läs mer...
  2011-02-06 söndag

Arbetet med sommarvagn NKLJ 632 går vidare i sakta mak. Alla brädor till långsidor och gavlar är kapade och håller som bäst på att grundmålas. Stommarna till sofforna är ihopskruvade och brunmålade.       Läs mer...
  2011-01-30 söndag

Förberedande arbete för att lyfta av pannan på VGJ 29 har startat. Demontering av slangar, rör, armaturer, etc. pågår.    Läs mer...
  2011-01-23 söndag

Lokskadan på VGJ 29 som inträffade på nyårsafton är inte att leka med. 30 stycken takstag har gått av i fyra rader och flera andra har midja men håller fortfarande ihop. Fyrboxtaket är intryckt i två längsgående inbuktningar där stagen gått av. Skadan har besiktigats av Inspecta. Som tur var hittade dom inte några sprickor i fyrboxen, så det finns gott hopp om att kunna pressa ut taket igen. Stagen inspekterades senast för tre år sen och då fanns inget att anmärka på. Det kommer att bli en tids- och kostnadskrävande reparation som vi helst velat slippa. Första steget blir att lyfta av pannan från ramen. I samband med denna reparation kommer ett flertal andra skavanker också att åtgärdas. Vi kan bara hoppas att VGJ 4 som nu får dra hela lasset, håller ihop i ett antal år framöver.
  2010-12-26 söndag

Lageröversynen på ena boggien till överföringsvagn SJ 350037 är nu klar. Efter att axlarnas lagerytor svarvats, lagermetallen skavts in till bra passform har också nya smörjdynor satts dit. Till sist har skyddsplåtar ovanför axlarna satts dit för att vatten i framtiden förhoppningsvis inte ska tränga in i lagren och förstöra dom.

 

 
  2010-12-05 söndag

Snöslungan är inne i verkstaden för översyn av hjullager. De gamla dynorna är borttagna och nya dynor har lagts i oljebad för att suga åt sig olja.

Arbete på sommarvagn NKLJ 632. Alla reglar till soffstommarna är nu kapade. Alla skruvhål är borrade och försänkta. I möjligaste mån har materialet återanvänts. Inte enbart för att spara pengar utan också för att det är onödigt att byta ut helt friskt trä, som för övrigt antagligen håller en bättre kvalitet än dagens.      Läs mer...
  2010-11-21 söndag

Arbete på sommarvagn NKLJ 632. De yttersta plankorna i golvet visade sig vara delvis murkna och har bytts ut. I och med detta är golvet helt igen. Slipning och impregnering återstår.       Läs mer...
  2010-11-07 söndag

Hjullagren på ena boggien till överföringsvagn SJ 350037 är nu inskavda till bra passform. Till de lager som var skrot fanns reserver på "lager" att ta istället.
  2010-10-31 söndag

Arbete på sommarvagn NKLJ 632        Läs mer...
  2010-10-09 söndag

Hjullagrens glidytor på ena boggiens axlar på överföringsvagn SJ 350037 är nu svarvade och slipade.

Foto: M. Arvidsson
  2010-10-09 söndag

På sommarvagnen NKLJ 632 är innertaket nu slipat. Gammal lös färg är bortslipad och resten är nermattat. Några små ställen var murkna och har lagats och en takplanka har bytts ut.   Läs mer...
  2010-09-26 söndag

Överföringsvagn SJ 350037 är inne i verkstaden där den får hjullagren reparerade. Det är ofta problem med dessa glidlager då de är utsatta för väder och vind. Vatten letar sig gärna in i lagerboxarna och ställer till problem. Axlarna på ena boggien är borttagna och vi kan konstatera att på ena lagret finns ingen lagermetall kvar alls.
  2010-09-05 söndag

Sommarvagn NKLJ 632 som är dålig i trävirket är intagen i verkstaden för att byta ut takpapp och virket på sidor och gavlar. Taket är i bra skick och bara takpappen ska bytas. Golvplanken är förhållandevis bra och behöver bara lagas på några få ställen.     Läs mer...
  2010-07-18 söndag

Personvagn SRJ 87 som vi började slipa på i februari är nu oljad och klar. Några fula invändiga paneler har skrapats och målats, fönstren kittats och ett flertal andra skavanker har rättats till. Vagnen är nu klar för trafik.

 

 
  2010-04-11 söndag

Under några veckor har Rolf, vår eminente hjulsvarvare, svarvat ett flertal motorvagnshjul. Vi hjälper Tjustbygdens järnvägsförening med detta eftersom dom inte har någon egen hjulsvarv. Arbetet är nu klart och hjulen är klara för leverans.
  2010-03-28 söndag

Arbetet på snöslungan fortsätter. Kylaren läckte och har lagats. Diverse andra saker är åtgärdade och motorn har startats. Den går lite knackigt men med lite arbete ska det nog gå att få den att gå rent.  På lokomotor SJ 314 har en topplockspackning bytts ut. Den gamla gick sönder i samband med att den startades i vintras.

 
  2010-03-14 söndag

Vi försöker nu få liv i snöslungan som vi bytte till oss från ULJ för några år sen. Motorn kärvar och vill inte gå runt. Efter att ha tvingat runt den med hjälp av hydraultryck i cylindrarna kan nu startmotorn själv dra runt motorn.
  2010-02-28 söndag

Personvagn SRJ 87 som oljades 2004 får nu åter en uppsnyggning. Vagnen är slipad och har sedan dammsugits ren från slipdamm.
  2009-09-07 måndag

NKLJ 1625 håller på att byggas om för att sliperslastaren ska monteras på vagnen. Den har tidigare fått ett fäste påsvetsat och  nu har den rostsanerats, grundmålats och håller på att målas med banarbetsgul täckfärg.
  2009-08-02 söndag

VGJ 29 har under våren och sommaren fått ett nytt trägolv inlagt i hytten. Mycket skräp, olja och kolstybb har letat sig ner mellan springorna under åren. Det fanns fyra större rosthål i plåten på olika ställen men dom är nu lagade med ny frisk plåt. Övriga plåtytor har rostsanerats. Det nya trägolvet är av ek och har hyvlats och spåntats i egen regi.

 

 
  2009-06-15 måndag

VJ 500 som har målats om efter nerklottring för några år sen börjar bli klar. Tak och ram är målat och fotstegen i ek monteras dit. Yp 914 som förra året led av upprepade motorstopp har fått en översyn. Bränsletanken och bränslesystemet har rengjorts och kontrollerats och service har utförts. Bussen gick i trafik på nationaldagen och allt verkar fungera bra. Inga motorstopp hittills i alla fall. En av våra lokomotorer har fått en ny drivkedja eftersom den gamla var mycket sliten. Dessutom har den fått en service.
  2009-05-10 söndag

Vi skrotar nu korgen på Devan som förstördes i en anlagd brand i juni 2008. Boggier och underrede sparas för framtida bruk.
  2009-04-19 söndag

Kronan på VGJ 4 har efter reparation återmonterats.
Överhettarelementen som fått nya krökar har också monterats och så även den nya gnistsläckaren i rostfritt stål. Pannan är fylld med vatten och proveldning är tänkt att utföras på tisdag.
  2009-03-22 söndag

Kronan på VGJ 4 har monterats bort för att åtgärda att nödavstängningen av ånga inte har fungerat. Smörjpressen har kontrollerats på grund av att den en gång var full med vatten med påföljd att cylindrar och slider inte fick nån olja. Inget fel hittades dock och fenomenet har inte uppkommit fler gånger.
  2009-02-22 söndag

Det är glapp i draginrättningens olika delar på VJ 500, så Rolf fräser upp hål, sprintar och gör nya bussningar.Lill-Arvid håller samtidigt på att måla detaljer svart på vagnen.
  2009-02-08 söndag

Några godsfinkor har med tiden fått uppruttna och delvis sönderslagna skjutdörrar. Under senhösten byttes trävirket ut helt i en dörr och till hälften i andra dörren på Gp-finka SJ 310019. Nu har turen kommit till VGJ 1963 men där behöver bara ena dörren bytas på.
  2009-01-25 söndag

På personvagn VJ 500 s om före nyår lackerades om, har alla fönsterbeslag målats. Fotstegen är i dåligt skick och nya ekplankor hyvlas till och passas in.

Huven till ångdomen på VGJ 4 har delats i två sektioner för att inte hela huven ska behöva lyftas av när domlocket ska skruvas bort. Eftersom huven är ganska tung och otymplig fanns risk att falla ner, men den risken har nu reducerats till ett minimum då endast den lättare övre delen tas bort.

 
  2008-12-21 söndag

Rolf har svetsat ett gaffelställ till vår lastmaskin, så nu kan vi förflytta gafflarna i sidled.

Personvagn VJ 500 som blev utsatt för klotter hösten 2006 har nu äntligen blivit omlackerad. Tanken är att vagnen ska vara i skick att gå med i nyårståget på nyårsafton.

 
  2008-11-30 söndag

På NKLJ 520 är taket nu klart.      Läs mer...
  2008-11-23 söndag

Vingplog NKLJ 461 har utstått väder och vind i många år och är i stort behov av repararation. Plogen är inställd i verkstaden och trävirket har börjat plockas bort och fönsterkarmarna har skrapats rena och oljats in.       Läs mer...
  2008-11-09 söndag

Vågjusteringsvagn SJ 610 har reparerats till farbart skick. Koppel, Fjädrar,  bromsslangar, kranar, fotsteg m.m. har monterats. Vagnen har även besiktigats.Underpapp på taket på NKLJ 520 har lagts på.       Läs mer...
  2008-10-19 söndag

Sommarvagn NKLJ 520:s soffor är nu klarmonterade och målade   Läs mer...
  2008-08-10 söndag

VGJ 4 har fått en nytillverkad gnistsläckare då den gamla är sönderrostad på flera ställen. Överhettarelementen får krökarna utbytta eftersom 3 st. läckte vid provtryckning.På sommarvagn NKLJ 520 har innergavlarna blivit monterade och och målade. På ena soffan byts murkna och spruckna bräder ut och soffan monteras åter på plats. Inne i innerväggen fanns skrivet vilka som gjorde om vagnen till sommarvagn på 80-talet.   Läs mer...
  2008-07-06 söndag

Arbetet med sommarvagn NKLJ 520 går vidare i sakta mak. Nu är långsidorna klara och ramar för innergavlarna uppsatta.       Läs mer...
  2008-06-22 söndag

Rolf har svetsat ihop en lyftarm som vi ska ha till lastmaskinen för att byta och tömma askbaskrar med. Premiärlyftet blev dock att flytta signalkuren vid gångvägen. På midsommaraftonen byttes askbasker för första gången på spår 6 i lokstallt inför midsommartåget och detta utföll till belåtenhet.
  2008-06-01 söndag

VGJ 29 har nu fått ett nytt valv gjutet. Loket proveldades på tisdagen för att gå i skoltrafik dagen efter. VGJ 4 har fått trägolvet i hytten uppsnyggat. De sämsta brädorna har bytts ut mot nya och de övriga har hyvlats.

 
  2008-04-27 söndag

På sommarvagn NKLJ 520 är nu taket och gavlarna färdigskruvade. Brädor till långsidorna är uppkapade och är på målning.   Läs mer...
  2008-04-06 söndag

Vi har köpt in en lastmaskin, Bolinder Munktell LM 218. Den hämtades på lördagen i Rödeby i Blekinge. Vi har provkört den och gjort en snabb okulärbesiktning och det verkar vara ett vettigt köp. Vissa småskavanker behöver dock åtgärdas. Vi tackar Anders Karlsson från Stenum som bredvilligt ställt upp med lån av lastbil.

Bild: Rolf Sand

Bild: Rolf Sand
  2008-03-30 söndag

Ångbromscylindern på VGJ 4 är nu renoverad. Den har fått nya kolvringar och några smärre tätningsarbeten har utförts. Den är nu återmonterad på loket.
  2008-03-24 måndag

På VGJ 29 har smörjpressen bytts ut mot en annan eftersom den gamla har läckt om man fyllt på mer än halvfullt. VGJ 4 har fått hyttdurken rostknackad och målad. Svetsning på ångloket Risten     Läs mer...

 
  2008-03-09 söndag

På NKlJ 520 har takbrädorna börjat läggas på.    Läs mer...
  2008-03-02 söndag

Renoveringen av sommarvagn NKlJ 520 har återupptagits.    Läs mer...
  2008-02-10 söndag

SkLJ har åtagit sig ett uppdrag att renovera hjulen på ett privatägt diesellok. Åtgärder som ska göras är bl.a. insmalning från 750 till 600 mm spårvidd, koppeltappar och hjul ska svarvas. Eftersom hjulen är mycket nerslitna måste påläggssvetsning (bilden) göras innan svarvning kan utföras.Hjulen till lokomotor SJ 408 som nu är färdigsvarvade har tvättats rena från gammal smuts och olja.

 
  2008-01-13 söndag

Ångbromscylindern på VGJ 4 har plockats bort och tagits isär för renovering. Hjulen på ena hjulaxeln till lokomotor SJ 408 har svarvats klart och är runda och fina. Den andra axeln blir klar under vecka 3.

 
  2007-12-30 söndag

Lokomotor SJ 408 behöver har lyfts upp med domkrafter och därefter har hjulaxlarna rullats bort för omsvarvning av hjulen.Fyrboxen på ångloket Risten har blästrats ren invändigt och sprickindikerats. Flera sprickor hittades och vi ska slipa ner godset för att se hur djupt sprickorna går för att se om det går att svetsa. På vissa ställen är fyrboxen också hårt anfrätt av rost.    Läs mer...
  2007-12-09 söndag

Lokomotor SJ 408 behöver få hjulen svarvade. Domkrafter har baxats fram för att kunna lyfta loket och rulla undan hjulaxlarna.På ångloket Risten har pannan lyfts av och ställts upp på bockar för inspektion av fyrboxen.   Läs mer...
  2007-12-02 söndag

I slutet av förra veckan lastades ångloket A. Dahl på lastbil för transport tillbaka till RLJ efter tubbytet. I samband med återtransporten lastades ett annat ånglok, Risten, av i Skara. Vi har fått i uppdrag att reparera även detta lok och det blir en mer omfattande reparation än på A. Dahl.Hytt och tankar och pannplåtar på Risten har redan plockats bort, då det finns en frätskada på fyrboxen som snarast ska kontrolleras för att se om det går att laga.    Läs mer...

Anders har krupit in i sotskåpet på VGJ 4 och demonterat överhettarna för byte av krökar då flera läckor har inträffat det senaste året. Trägolvet i hytten har också plockats bort för att komma åt ångbromscylindern som läcker kraftigt vid lokbromsning.

Bild: Jörgen Persson
 

Bild: Jörgen Persson
 
  2007-11-18 söndag

I onsdags kontrollerades säkerhetsventilerna på ångloken och lokomotorerna. Även trycklufttankar inspekterades och allt utföll med belåtenhet. På bilden har Svenne förberett "Munkforsarn" för inspektion av trycklufttanken.I och med detta är ångloket A. Dahl färdigt för leverans tillbaka till RLJ efter tubbytet. Bilder från arbetet kan du se om du klickar på knappen "Avslutade projekt" ovan.
  2007-10-14 söndag

Hämtning av snöslunga A 6 på ULJ. Vi har gjort en bytesaffär med ULJ som fick en Scania dieselmotor D812 med tillbehör i gengäld. dagen innan avfärd svetsades räler fast på ett maskinflak för att kunna rulla på slungan. Tack till  Anders Karlsson från Stenum för tillhandahållande av lastbil, Eklunds skrot för lån av maskinflak samt ULJ:s personal för hjälp med lastning av slungan.

 
Bild: Rolf Sand

Bild: Rolf Sand
 
Bild: Rolf Sand
  2007-08-05 söndag

Laddningen på lokomotor SJ 408 har slutat fungera. Generatorn byttes ut och nya kol sattes i men det fungerade ändå inte bra. Därför sattes även en annan laddningsregulator in och nu laddar det som det ska.
  2007-07-08 söndag

Vid inspektion visade det sig att sprängkåpan på lokomotor SJ 331 hade en stor spricka. Den utbyteskåpa som var tänkt som ersättning hade också en spricka, men mycket mindre, så den har svetsats och allt håller nu på att monteras tillbaka.
  2007-05-20 söndag

VJ 500 som har tidigare blivit nerklottrad håller på att slipas inför omlackering.
  2007-05-09 onsdag

Stötdämpare utbytta på rälsbussläp SJ 2125.
  2007-05-01 tisdag

Vi har i helgen haft besök av Anders Johansson och Yngve Lundberg från SMoK som har hjälpt till att reparera motorregleraren på SJ 408.SRJ 95 är också klar. Sista finputsen är gjord och vagnen kan köras ut ur verkstaden och ge plats åt VJ 500 för målning eftersom ligister har klottrat på den.


Idagspolades VJ 500 ren med högtryckstvätt.

 
Bild: M. Wennerdahl.
  2007-04-15 söndag

Tubpressen börjar närma sig färdigställande. I veckan har hydrauliken kommit på plats och nu återstår pressverktyg och några småsaker.SRJ 95 har fått sista lagret olja applicerat och nästa steg är återmontage av kåpor och renskrapning av fönster.Fram o backväxel på SJ 399 som har krånglat är lagad.
  2007-03-04 söndag

I tisdags kallbesiktigades VGJ 29 och VGJ 4 med gott resultat. På kvällen monterades domlock och alla rör ihop igen på VGJ 4 för proveldning vecka 10 inför en bokning vecka 11.
  2007-02-25 söndag

Golvet på sommarvagn NKlJ 520 är fastskruvat.   Läs mer...
 
  2007-02-18 söndag

VGJ 4 har sotats och förberetts för kallbesiktning, som kommer att utföras vecka 9.
 
  2007-02-11 söndag

Golvplanken på NKlJ 520 är nu impregnerade och håller på att skruvas fast.

Arbetet med tubpressen går vidare. Här borrar och gängar Rolf hål i U-balkar till pressen.
  Äldre nyheter hittar du här
Avslutade projekt inom maskinavdelningen
Revision av sommarvagn NKLJ 632 2010-2012   Läs mer...
Insmalning av slipersbytare Nr 4827 Läs mer...
Tubbyte på RLJ:s ånglok A.Dahl, 2006-2007   Läs mer...
Tubbyte på VGJ 29, 2006-2007   Läs mer...
Reparation av VGJ 4, 2003-2006   Läs mer...