Fortbildningsdag, lördagen den 30:e mars
Start klockan 09:30. Samlingslokalen Skaraborgsgatan 18B, Skara. Obligatorisk närvaro för alla medlemmar i säkerhetstjänst. Mellan 09:00 och 09:30 är det utdelning av 2019års utgåva av tidtabeller. Kom i tid och inrätta er utgåva i lugn och ro.

 

 Program

Inrättande och genomgång av nya tidtabellsutgåvan.
Genomgång av viktiga moment
Information om MRO:s nya Säo
Nya blanketter

  

Diskussion om säkerhetsfrågor.
Genomgång av tillbudsrapporter
Info från styrelse och avd.chefer.
Frågor från de aktiva.