Hittegodsavdelning
Borttappade saker kan avhämtas i lokstallet i Skara, Vallgatan 41. Nedan angivna tider är mest troligt att det finns personal närvarande:

Lördagar 12:00 - 18:00,
Tisdagar 17:00 - 21:00,
I samband med påeldning av ångloket,eller enligt annan överenskommelse.
Ni kontaktar oss enklast via:epost: eller
telefon, lokstallet: 0511-15480 (om vi har möjlighet att svara)
Beskrivning Upphittat datum