Adress
Utdelningsadress Leveransadress
Skara-Lundsbrunns Järnvägar Skara-Lundsbrunns Järnvägar
Box 191 Vallgatan 41 (Lokstallet)
532 23 SKARA 532 37 SKARA
Telefonnummer
Skara station (Passning vid tågkörning. Övrig tid telefonsvarare med trafikinformation) 0511-13636
Bokning av tåg 036 - 37 76 33
Lokstallet 0511-15480
Lundsbrunns station (Passning vid tågkörning) 0511-57730
Säkerhetshandläggare 0410-46793
Vid fel på signalanläggning 0511-16988, 0709-858037
E-post
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
   
Avdelningar  
Trafikavdelningen
Ban & Signalavdelningen
Maskinavdelningen
Marknadsavdelningen
Fastighetsavdelningen
Försäljningsavdelningen
Personalavdelningen
   
Övrig epost  
Bokning av tåg
Säkerhetshandläggare
Valberedning
Skara Järnvägsblad
Medlemsregister
Webmaster
Allmänna frågor till SkLJ