Sponsra en slipers
Varje sliper kostar 250 kr. Det behöver bytas ungefär 600 slipers per år, så det blir en ansenlig kostnad. Därför är varje bidrag till föreningen mycket välkommet.

Bidraget betalas enklast in på vårt bankgirokonto 274-2138

Märk talongen "Slipersfonden".