Hjälp oss att "fylla pannan" på VGJ 29

På nyårsaftonen 2010 drabbades VGJ 29 av ett stort takstagsras. C:a 30 takstag gick av och fyrboxtaket är intryckt i två längsgående inbuktningar. Det kommer att bli en tidskrävande och dyr reparation eftersom vi inte klarar av alla moment själva, utan måste leja in extern hjälp för en del av momenten.

Vi emotser tacksamt alla bidrag för att kunna reparera pannan och få loket i trafik igen.

Bilden nedan visar hur mycket pengar vi har fyllt pannan med hittills.

700,000:- kommer från Riksantikvarieämbetet,
300,000:- kommer från Sparbanksstiftelsen
 50,000:- kommer från Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Övriga medel har skänkts från medlemmar och andra.

Bidraget betalas enklast in på vårt bankgirokonto  274-2138

 eller Swisha till 123 511 60 66. Märk gåvan med  "Lokfond VGJ 29".