Våra fordon

Våra fordon

En komplex process...


Att fastställa detaljer om alla SkLJ:s fordon är inte enkelt. Många av fordonen har en händelsrik historia där många detaljer är oklara. Det i kombination med att nästan alla fordon är runt hundrastrecket till åldern medför att det finns mycket luckor i registret.


Ifall du sitter på detaljer som inte finns med eller är felaktiga, tveka inte om att höra av dig till webmaster på: webmaster@sklj.se