Dokument: SkLJF

Dokument: SkLJF

FÖRTECKNING ÖVER SkLJF

SkLJF har indelats i två huvudgrupper. Den första gruppen med 2-siffriga löpnummer, (01-99), är flertalet obligatoriska för all personal i säkerhetstjänst och skall huvudsakligen ingå i ordinarie tdt- och säopärm, samt medföras vid tjänstgöring. Vilka som skall ingå i säopärmarna framgår av säosps. (Ansvarig utgivare är SkLJ trafikavdelning)

Andra SkLJF-gruppen med 3-siffriga löpnummer, (från 101 och uppåt), avser huvudsakligen befattningsrelaterade instruktioner / anvisningar samt respektive avdelnings interna informationer, och utdelas endast till viss personal. Behöver ej medföras vid tjänstgöring, samt kan förvaras i särskild pärm.

SkLJF 101-(199)
Befattningsrelaterade instruktioner / anvisningar för den rullande materialens underhåll, skötsel och framförande.
(Ansvarig utgivare SkLJ maskinavdelning)

SkLJF 201-(299) 
Instruktioner / anvisningar för utförande av nyanläggningar och underhållsarbete på bana och byggnader.
(Ansvarig utgivare SkLJ banavdelning)

SkLJF 301-(399) 
Instruktioner / anvisningar rörande trafikavdelningens arbete m m.
(Ansvarig utgivare SkLJ trafikavdelning)

SkLJF 401-(499) 
Instruktioner / anvisningar rörande styrelsensarbete m m.
(Ansvarig utgivare SkLJ styrelsen)