Föreningen

Föreningen Skara-Lundsbrunns Järnvägar, SkLJ

Skara-Lundsbrunns Järnvägar


är en ideel förening, vars syfte är:


  • att bedriva museitågtrafik på bandelarna Skara-Lundsbrunns Kurort och Skara - Skara Ost.
  • att bevara och vårda den materiel, somgenom köp och gåvor kommer i föreningens ägo eller som deponeras hos föreningen
  • att samla och bevara järnvägsarkivarier, litteratur och fotografier, som har beröring med Västergötlands smalspårsbanor
  • att främja, understödja samt bedriva forskning om och kring olika aspekter rörande smalspåriga järnvägars historia och verksamhet med särskild betoning på de Västgötska smalspårsbanorna.
  • att genom annordnandet av föreningsmöten samla medlemmarna kring järnvägsintressetKontakta SkLJ:

 
 
 
 

Skara-Lundsbrunns Järnvägar

Box 191

532 23  SKARA

Bankgiro 274-2138

Swch 123 511 60 66

org. nr 868400-8629


Telefon trafik   0511-136-36

Telefon lokstall 0511-154 80

Boka tåg        036-37 76 33

Copyright
webbmaster Åke Paulsson

webmaster@sklj.se