Ånglok

Ånglok

VGJ 4


Tillverkare Motala Verkstad

Vikt i tjänst 27,7 ton

Tillv.år. 1898

Sth. 40 km/h 

Märkning VGJ 4

Längd över buffert 8,35 meter  

Tidigare märkning SJ S5p 3094

Ankomst till SkLJ 1994

Axelföljd 1C   

Axeltryck, axel 1 3,6 ton

Övrig information

Axeltryck, axel 2 7,5 ton

Axeltryck, axel 3 7,8 ton

Axeltryck, axel 4 8,8 ton

Kolförråd 0,9 ton

Vattenförråd 2,6 m


Loket genomgick en större ombyggnad i Kalmar 1950. Mellan 1962 och 1994 stod det uppställt i HjoVG.

3

VGJ 29


Tillverkare Motala Verkstad

Totalvikt 50 ton

Tillv.år.1937

Sth.40 km/h 

Märkning VGJ 29

Längd över buffert14 meter  

Tidigare märkning SJ Gp 3119

Ankomst till SkLJ 1967

Axelföljd1D-2  

Axeltryck, axel 1 4,8 ton

Övrig information

Axeltryck, axel 2 7,3 ton

Axeltryck, axel 3 7,3 ton

Axeltryck, axel 4 7,3 ton

Axeltryck, axel 5 7,3 ton

Axeltryck, Tender 8 ton

Kolförråd 1,8 ton

Vattenförråd7,0 m3


Pannan är inte den ursprungliga, den har suttit i VGJ 21 (sedermera Gp 3118). Bytet skedde i samband med Storrevision i Borås 1954. Efter detta flyttades loket till Småland där det dock avställdes i början på 1960-talet. Loket stod, tillsammans med ytterligare lok i Verkebäcks hamn tills det köptes in av föreningen.FUJ 1 "Sten Sture"


Tillverkare Fletcher Jennings

Vikt i tjänst 14 ton

Tillv.år. 1873

Sth. 30 km/h 

Märkning FUJ 1

Tidigare märkning FUJ 1

Axelföljd C

Axeltryck, axel 1 4,66 ton Axeltryck, axel 2 4,66 ton Axeltryck, axel 3 4,66 ton Kolförråd 0,55 ton

Vattenförråd 1,4 m3

Längd över buffert 6,5 meter  

Ankomst till SkLJ 1982


Levererad till UWJ (UJ).


Sålt 1907 till Stenåsens kalkbrott i  Stenstorp, där ombyggt till sidotankslok 1927.

Sålt till FUJ 1930, i tjänst där till 1954. Det besiktigades sista gången 1949, då med grava anmärkningar men användes ytterligare 5 år utan att besiktigas vid uddagården Ytong AB.


1956 överfördes loket till Hällabrottet som museilok.

Källa: Västgötaånglok 891mm.

 

  

HFJ 7 "Knut Falk"


Tillverkare Helsingborgs mek. verkstad

Vikt i tjänst 32,75 ton

Tillv.år. 1920

Längd över buffert 8,85 meter   

Märkning HFJ 7

Ankomst till SkLJ 1994 Tidigare märkning SVJ 7

Axeltryck, axel 1 4,25 ton

Axeltryck, axel 2 6,00 ton

Axeltryck, axel 3 6,05 ton

Axeltryck, axel 4 6,10 ton

Axeltryck, axel 5 6,00 ton

Axeltryck, axel 6 4,35 ton

Dieselförråd 1,15 m3

Vattenförråd 3,0 m3 Sth. 40 km/h 


Övrig information

Axelföljd 1D1 Loket är tillverkat med 802 mm spårvidd för Säfsnäsverkens järnväg i Fredriksberg i södra Dalarna, som sedermera blev Hällefors - Fredriksbergs järnväg (HFJ).


Ombyggdes 1950 till oljeeldning. Loket ställdes av 1965 och placerades på Fredriksdals friluftsmuseum i Helsingborg varifrån det deponerades hos Skara Järnvägsmuseum.  
Bohus Mamön B


Tillverkare Orenstein & Koppel

Tillv.år. 1937

Axelföljd B

Axeltryck, axel 1 C:a 4 ton

Axeltryck, axel 2 C:a 4 ton

Längd 5,15 meter 

Kolförråd C:a 0,4 ton

Vattenförråd C:a 1 m3

Vikt i tjänst C:a 8 ton

Sth. 20 km/h 

Ankomst till SkLJ 1992


Loket är utdeponerat till Hjo kommun