Diesellok

Diesellok

SJ Z4p 314


Tillverkare Kalmar Verkstad AB

Tillv.år 1952

Littera Z4p

Märkning SJ 314

Axelföljd B

Axeltryck7 ton

Längd över buffert6,4 meter

Axelavstånd2,7 meter

Väger14 ton

Sth.40 km/h 

Motor Scania Vabis D 812

Effekt160 hkr.

Ankomst till SkLJ 1979Loket var placerat i Berga i Småland och efter breddningen av Kalmar - Berga Järnväg blev den uppställd i Växjö, där den köptes in av SkLJ. 314 har även gjort en hel del tjänst på Öland och var inblandad i att baxa de gamla ölandsångloken över till fastlandet.

SJ Z4p 331


Tillverkare Kalmar Verkstad AB

Tillv.år 1953

Littera Z4p

Märkning SJ 331

Axelföljd B

Axeltryck 7 ton

Längd över buffert 6,4 meter

Axelavstånd 2,7 meter

Väger 14 ton

Sth. 40 km/h 

Motor Scania Vabis D 812

Effekt 160 hkr

Ankomst till SkLJ 1977


Loket var ursprungligen stationerat i Skara.

Vi hade tidigare loket på deposition från Sv. Jvgmuseum

men köpte in den 2011.

SJ Z4p 399


Tillverkare Kalmar Verkstad AB

Multipelkörbar.

Tillv.år 1956

Littera Z4p

Märkning SJ 399

Axelföljd B

Axeltryck 7 ton

Längd över buffert 6,4 meter

Axelavstånd 2,7 meter

Väger 14 ton

Sth. 40 km/h 

Motor Scania Vabis D 812

Effekt 160 hkr

Ankomst till SkLJ 1986Detta lok har rullat på flera olika järnvägar i Sverige. Bl.a. med spårvidd 1093 mm på  Köping - Utterbergs järnväg, i Vetlanda och enligt uppgift även på Roslagsbanan.

Det levererades ursprungligen till Gotland där det tillsammans med 397 stod för den absolut sista järnvägstrafiken, det s.k. griståget från andelsslakteriet i Visby till hamnen.

SJ Z4p 408


Tillverkare Kalmar Verkstad AB

Multipelkörbar.

Tillv.år 1956

Littera Z4p

Märkning SJ 408

Axelföljd B

Axeltryck 7 ton

Längd över buffert 6,4 meter

Axelavstånd 2,7 meter

Väger 14 ton

Sth. 40 km/h 

Motor Scania Vabis D 812

Effekt 160 hkr

Ankomst till SkLJ 2005

Tp 3508


Tillverkare Maschinenbau Kiel

Tillv.år 1953

Littera Tp

Märkning SJ 3508 

Axelföljd 1-C-1

Axeltryck Axel 1 8 ton

Axeltryck Axel 2 10 ton

Axeltryck Axel 3 10 ton

Axeltryck Axel 4 10 ton

Axeltryck Axel 5 8 ton

Längd över buffert 10,7 meter

Vikt 46 ton

Sth. 80 km/h 

Motor MaK Diesel Effekt 750 hkr

Ankomst till SkLJ 1997


l Vi har loket på deposition från Evald Hammarström. Tillv.å


Katrinefors 1


Tillverkare Kalmar Verkstad AB 

Tillv.år 1959

Littera Z4p Märkning Katrinefors 1  

Axelföljd B

Axeltryck 10 ton

Längd över buffert 6,4 meter

Axelavstånd 2,7 meter

Väger 20 ton

Sth. 31 km/h 

Motor Scania Vabis D 812

Effekt 160 hkr

Ankomst till SkLJ 1996


Detta lok, tillsammans med systermaskinen Katrinefors 2, levererades som smalspåriga, men blev redan 1961 ombyggda till normalspår i samband med breddningen av Mariestad-Gårdsjö (och breddningen av industrispåren inom Katrinefors). Loken kom sedan att göra tjänst som växellok fram till 1991. Systermaskinen till detta lok, Katrinefors 2, finns idag på ULJ.


Loket skänktes till SkLJ av Katrinefors bruk 1997

Munkfors Bruk Z4p Ms 3


Tillverkare Kalmar Verkstad AB

Motorn är inte den ursprungliga. Från början satt det en Scania Vabis D 802 i maskinen.
Tillv.år 1948

Littera Z4p

Märkning UHB Ms 3

Axelföljd B

Axeltryck 6,5 ton

Längd över buffert 5,8 meter

Axelavstånd 2,4 meter

Väger 13 ton

Sth. 40 km/h 

Motor Scania Vabis D 812

Effekt 160 hkr

Ankomst till SkLJ 1990Loket är systermaskin med den s.k. "Urtrucken" SRJ 1. Den skiljer sig från senare modeller av Z4p genom att den dels är kortare, dels avviker något i maskineri. Loket gick som växellok på Munkfors Bruk fram till NKlJ:s nedläggning 1990 varpå loket såldes till SkLJ.


Loket inköptes genom insamling och andelteckning och skänktes sedan till föreningen./>

Texten framtagen med stöd av Marcus Frisén och Björn Johansson.

NkLJ 501


Tillverkare Kalmar Verkstad AB

Tillverkare A. Jung Lokomotivfabrik Gmbh

Tillv.år 1953

Märkning NKLJ 501

AxelföljdBAxeltryck10 tonLängd över buffert5,85 meter

Axelavstånd1,8 meter

Väger 20 ton

Sth.21 km/h 

Motor Scania Vabis DS-11Effekt213 hkr

Ankomst till SkLJ1991


Motorn är utbytt. Urspungligen satt det en  MWM RHS 418S med 140 hkr. monterad  i loket.

Loket är andelsägt och deponerat till föreningen av 10 st. medlemmar.