Om Oss

Styrelse

Tryck på rutan för e-post adress

ordförande

Tomas Roth

Tomas Roth

vice ordförande

Leif Forsberg

Leif Forsberg

sekreterare

Sören Persson

Sören Persson

kassör

Johan Magnusson

Johan Magnusson

ledamot

Björn Johansson

Björn Johansson

ledamot

Sven-Olof Wallgen

Sven-Olof Wallgren

ledamot

Per-Anders Henriksson

ledamot

Markus Frisén

Markus Frisén

suppleant

Björn Perneborn

Björn Perneborn

Viktiga telefonummer,

och e-post

Tryck på rutan för e-post adress

Felanmälan bana, signal

felanmalan@sklj.se 

0709-85 80 37

036-37 76 33

Trafikexpedition

0511-136 36

Lokstall

0511-154 80