Föreningen

Föreningen

Föreningen Skara-Lundsbrunns Järnvägar (SkLJ)

Är en idéell förening, vars syfte är:

  • att bedriva museitågtrafik på bandelarna Skara-Lundsbrunns kurort och Skara-Skara Ost.
  • att bevara och vårda den materiel, som genom köp och gåvor kommer i föreningens ägo eller deponeras hos föreningen.
  • att samla och bevara järnvägsarkivarier, litteratur och fotografier, som har beröring med Västergötlands smalspårsbanor.
  • att främja, understödja samt bedriva forskning om olika aspekter rörande smalspåriga järnvägars historia och verksamhet med särskild betoning på de Västgötska smalspårsbanorna.
  • att genom annordnandet av föreningsmöten samla medlemmarna kring järnvägsintresset.


Vår historia i korthet

Det hela började när Skara kommun tog hem loket SJ Gp 3119, f.d. VGJ 29 till Skara för uppställning som ett minne över Skaras storhetstid som järnvägsknutpunkt 1967. Villkoret för att det hårt slitna loket skulle tas till Skara var att en förening skulle ta hand om återställande och underhåll av det.


En kombination av ungdomlig entusiasm och erfarna lokförare gjorde att loket helrenoverades och åter sattes under ånga 1971, fyra år efter 29:ans återkomst till Skara. Detta blev starten på tiden som ett levande järnvägsmuseum. 


 Allt eftersom åren gick ökade den ursprunliga fordonsflottan från 29:an och ett fåtal vagnar med lokomotorer, godsfinkor, banarbetsmaskiner och motorvagnar med släp. Museitrafiken gick Skara-Götene från 1982 och Skara-Lundsbrunn 1984.

Vill du veta mer om föreningens historia?

Boken Skara-Lundsbrunns Järnvägar, Skara järnvägsmuseum 50 år - Föreningen som ville något annat av Johan Magnusson finns till salu på stationen i Lundsbrunn under sommartrafikdagarna.