Längs banan

Längs banan

Resande mot Lundsbrunn, tag plats!

Stäng dörrar och grindar! Låt oss ta en virtuell tur på SkLJ:s bana.

Skara station

Stationen var en gång i tiden norra Europas största smalspåriga station. Här ifrån gick tåg åt fem olika håll. Idag är endast museijärnvägen kvar. Cirka 600 meter från stationen ligger de gamla lokstallarna med tillhörande verkstad. Det var en gång i tiden en fullskalig verkstad med bl.a. smedja och snickeri där inga arbeten var för stora.


Nu är det museijärnvägen som använder lokalerna och vi utför samma slags sysslor som när det begav sig, fast i mindre skala.

Vilan

Strax bakom lokstallet finns en stump av gamla Timmersdalabanan kvar till Vilanhallen. En gång gick spåret till Skara Camping, en bit längre bort, men tar idag slut vid Vilanhallen.


2023 fick hållplatsen namnet Vilan efter att ha hetat Skara Camping i många år. Det är även detta spår OstExpressen använder till Ostmässan.

Tveta

Här finns den första riktiga hållplatsen utmed banan. En naturstig finns i närheten som leder till lämningarna efter Nabbeborg, även benämnt Tveta borg och Skara borg i olika skrifter. Det är oklart när och av vem borgen byggdes, men det kan vara så tidigt som på 1200-talet. Nuförtiden finns inte mycket kvar förutom några skiftningar i terrängen.

Myråsen

Detta är banans högsta punkt med 124 meter över havet. Bara Gårdsjö låg högre på gamla Västergötland - Göteborgs Järnvägars tid. Förr fanns här ett stickspår som användes av äggföreningen för att lasta järnvägsvagnar med ägg för marknaden i Göteborg. Det fanns också en lanthandel och några andra näringsidkare, t.ex mejeri och smedja. Platsen har fått sitt namn efter Myråsens gård, som numera är hemvist för Myråsens ryttarklubb.

Skogsmark

Men vad är detta? En järnväg till? Ja, det är SPNJ (Skogsmarks Putte-Nutte Järnväg) som ligger halvvägs i skogen och halvvägs i en trädgård. En liten hobbyjärnväg med 600 mm spårvidd och ägaren är ofta ute och kör sitt tåg med ett brett leende på läpparna när vi passerar.

Dala kvarn

Vid denna hållplats finns en kvarn från 1800-talet. Ursprungligen fanns en kvarn med anor så långt tillbaka som 1500-talet. Det finns en förening som sköter driften och som en söndag i augusti varje år på "Kvarnens dag" startar upp den och mal mjöl som man gjorde förr i tiden. Då är det även visning och man säljer mjöl och anordnar annan underhållning. Vid kvarnen startar också en naturstig, Sörboleden, som är c:a tre kilometer lång och rik på växter, även ovanliga sådana. Leden går in i en djup ravin som bildades efter istidens slut. Sex broar finns att gå över och två källor passeras, varav den ena är järnhaltig.

Lundsbrunn

Museijärnvägens norra slutstation. Här finns stationshus, godsmagasin, lastkaj och stickspår. 


Passa på att ta med en picknickkorg att äta i järnvägsparken eller köp en glass i stationshuset.


Till sommaren 2024 byggdes även en lekplats i parken.

Lundsbrunns kurort

På den ordinarie söndagstrafiken ingår en resa med rälsbuss mellan Lundsbrunns station och hållplatsen Lundsbrunns kurort. Det orten är mest känd för är kurorten, förr åkte folk hit för att dricka brunn ur Odinskällan, vars rykte om att vara hälsobringande uppstod redan på 1720-talet. Fram till hösten 2015 var kurorten en konferens- och spaanläggning i en storslagen miljö med förträffliga lokaler och små paviljonger. Hösten 2018 köptes hela anläggningen upp av Astro Sweden AB. I Lundsbrunn finns också en golfbana med tillhörande restaurang.