Kontakt

Kontakt

Styrelsen

Namn

Styrelseuppdrag

E-postadress

Telefonnummer

Tomas Roth

Ordförande, kassör

Arvid Nordström

Vice ordförande

Sören Persson

Sekreterare

Per-Anders Henriksson

Ledamot

-

-

Markus Frisén

Ledamot

-

Sven-Olof Wallgren

Ledamot

Björn Johansson

Ledamot

Christer Lindkvist

Ledamot

Björn Perneborn

Suppleant

-

Mikael Nyman

Suppleant

-

Calle Krantz Pedersen

Suppleant

-

-

Avdelningschefer

Avdelning

Avdelningschef

E-postadress

Telefonnummer

Trafikavdelningen

Sven-Olof Wallgren

Maskinavdelningen

Björn Johansson

Ban- och signalavdelningen

Christer Lindkvist

Fastighetsavdelningen

Vakant

-

-

Ekonomiavdelningen

Köper tjänst, kontakta ordf.

-

-

Försäljningsavdelningen

Anders Stålberg

-

Marknadsavdelningen

Vakant

-

-

Övriga kontaktuppgifter

Område

Ansvarig

E-postadress

Telefonnummer

Museet

Henrik Eckervald (tillf.)

-

Skara Järnvägsblad

Henrik Eckervald

Personalplanering

Vakant, kontakta trafikavdelningen

-

-

Tågbokning

Vakant, kontakta trafikavdelningen

-

Medlemsregister

Hasse Freij

-

Sociala medier

Markus Frisén

-

Hemsida

Arvid Nordström