Våra fordon

Våra fordon

En komplex process...


Att fastställa detaljer om alla SkLJ:s fordon är inte enkelt. Många av fordonen har en händelsrik historia där många detaljer är oklara. Det i kombination med att nästan alla fordon är runt hundrastrecket till åldern medför att det finns mycket luckor i registret.


Ifall du sitter på detaljer som inte finns med eller är felaktiga, tveka inte om att höra av dig till webmaster på: webmaster@sklj.se

Ånglok
Bild på SJ S2p 3037
Motorvagnar
Bild på SJ YP 914
Öppna godsvagnar
Bild på NKlJ 1848
Tjänstefordon
Bild på BUR:en
Diesellok
Bild på två lokomotorer och ett Tp-lok
Personvagnar
Bild på tre SRJ-vagnar
Täckta godsvagnar
Bild på NKlJ 515
Småfordon
Bild på BUR:en