Uppdateringar

Uppdateringar

17 Maj 2024 - Midsommartåg, 300-årsjubileum för Lundsbrunns kurort

Uppdateringen har bland annat innefattat:

- Midsommartåget är inlagt som evenemang

- Lundsbrunns kurorts 300-årsjubileum är nu inlagt som evenemang

AN 2024-03-09

9 Mars 2024 - Årsmöte, menyknappar...

Uppdateringen har bland annat innefattat:

- Årsmötet är inlagt som evenemang

- Det finns nu ett underalternativ till varje huvudsida i kategorierna "Res med oss" och "Föreningen" för att förtydliga att även detta är separata sidor (inte endast kategorier).

AN 2024-03-09

18 Februari 2024 - Uppdateringar, material design...

Under ett antal tillfällen har hemsidan uppdaterats i Januari-Februari 2023.


Uppdateringarna har bland annat innefattat:

- Publicering av 2024 års tidtabell för sommartrafiken.

- Uppdatering till 2024 års föreskrifter (SkLJF) på aktivas sidor.

- Addressen till lokstallet står nu i sidfoten.

- Länk till denna sida finns nu i sidfoten.

- Byte av bilder från vinter till sommar.

- På önskemål av andra aktiva i föreningen skapat en sida för beskrivning av vad som uppdateras på hemsidan.

- Korrigering av headers där vissa var transparanta och andra inte.

- Ändring av rubrik från "tjänstevagnar" till "tjänstefordon" på sidan "tjänstefordon".

- Uppdatering av kategoribilden för småfordon, öppna godsvagnar och täckta godsvagnar på sidan "våra fordon".

Material design

För att öka tydligheten har ett arbete med att tillämpa Material designs principer på SkLJ:s hemsida. Något som visade sig "otydligt" under bokningarna var de bildgallerier som funnits under "Aktuellt just nu" och "Res med oss" och lett till respektive evenemangs egna sida.


Dessa är nu omgjorda till att tydligt indikera att det är knappar och inte endast bildgallerier.

Liknande förändring har även skett till listan för olika fordonstyper i fordonsregistret.


Den uppmärksamma noterar även alla hemsidans knappar som numera fått en rundare form.

AN 2024-02-18

Rubrik
Bild på ett ånglok i Lundsbrunn
Tryck här för att se tidtabell och närmre detaljer!
Jag är ett evenemang!
Fordonstyp
Bildbeskrivning