VGJ 4

VGJ 4

Bakgrund

Loket ställdes av för överseende av takstag samt tubbyte i Mars 2021. Visionen är att färdigställa inom en snar framtid för att återigen kunna erbjuda våra resenärer ångtåg med föreningens egna lok.


Hon byggdes 1898 ren av Motala Verkstad och hörde till VGJs allra första beställning på fyra sexkopplade tanklok. Fast då såg hon lite annorlunda ut. Systerloket VGJ 1 med arbetståg i Kvänum runt 1900 visar hur det såg ut från början. Loket gick i blandad trafik i början, men när de större loken kom blev det mer växling och mindre godståg. När SJ tog över sveriges smalspår var ett problem den hårt slitna materialen. Ett antal äldre lok skickades till Kalmar runt 1950 för att rustas upp som ett försöksprojekt, däribland f.d VGJ 4. 

VGJ 1, Qvänums station
VGJ 1, Qvänums station
Foto: Järnvägsmuseums samling
VGJ 2 i Skara
VGJ 2 i Skara
Foto: Järnvägsmuseums samling
VGJ 4 vid rundstallet i Skara
VGJ 4 vid rundstallet i Skara
VGJ 4 i Skara
VGJ 4 i Skara
VGJ 4 i Lundsbrunn
VGJ 4 i Lundsbrunn

När det sedan kom tillbaka var det ett helt annorlunda lok, med sluten hytt, ny panna (överhettare) och större kolförråd. Men rörelsen och ramen är den samma. Jämför med bilden på f.d. VGJ 2 i Skara runt samma tid. Ett ombyggt lok, men inte riktigt på samma sätt.

SJ konstaterade att ombyggnad var möjlig, men kostade lite för mycket, och man gick vidare med diesellok. De sista åren växlade hon bl.a. i Mariestad och var uthyrd till Katrinefors Bruk. 1962 såldes loket till Hjo kommun där det ställdes upp vid gamla stationen där hon stod till 1994. 1998 tjänstgjorde hon för första gången på SkLJ och idag kan vi glädja oss åt att loket blev kvar och att det är en i det närmaste unik maskin.

Process

Just nu - Takstagen

Ifall alla takstag hade plockats ut på samma gång hade pannan inte hållt ihop, därmed tas de hand om några åt gången. Alla nitskallar är i dagsläget nedslipade och ett takstag är borttaget.

Björn slipar ner nitskallarna på takstagen
Björn slipar ner nitskallarna på takstagen
Foto: Arvid Nordström
Två nitskallar nere
Två nitskallar nere
Foto: Arvid Nordström
Här har fler nitskallar slipats ned och ett takstag tagits bort
Här har fler nitskallar slipats ned och ett takstag tagits bort
Foto: Björn Johansson

Februari 2023 - Rostknackning

Innuti ångpannor bildas beläggningar av rost och kalk när de används. Det behöver göras samtidigt som tubbyten och så pannorna används på SkLJ behövs det göras med ett ungefärligt mellanrum på 20 år. Saneringsarbetet pågick från november till februari.

Det finns en hel del rost att knacka...
Det finns en hel del rost att knacka...
Foto: Arvid Nordström
...ganska mycket faktiskt...
...ganska mycket faktiskt...
Foto: Arvid Nordström
...men rent och fint blev det!
...men rent och fint blev det!
Foto: Arvid Nordström
Foto: Björn Johansson

November 2022 - Utplockande av tuber

För att kunna komma åt innuti pannan krävs det att tubsatsen avlägsnas. Kopparringarna runt stortuberna togs bort med hjälp av gassvets varpå tuberna knackades ut.


När utrymmet möjliggjorde att gå ner i pannan sågades de första lagrena småtuber av med tigersåg och resterande med vinkelslip nära änden till sotskåpet. De stumpar som blev kvar knackades ut.

Första tuben ute
Första tuben ute
Foto: Björn Johansson
Vyn från sotskåpet under svetsning
Vyn från sotskåpet under svetsning
Foto: Björn Johansson
Småtuber skärs med tigersåg
Småtuber skärs med tigersåg
Foto: Björn Johansson
Småtuber skärs med vinkelslip
Småtuber skärs med vinkelslip
Foto: Arvid Nordström
Sista tuben plockas ut
Sista tuben plockas ut
Foto: Björn Johansson
Vyn från sotskåpet mot en tom panna
Vyn från sotskåpet mot en tom panna
Foto: Arvid Nordström
Högen av tuber
Högen av tuber
Foto: Arvid Nordström

Mars 2021 - Avmontering av pannan från ramen

Den rutinmässiga besiktningen av pannan 2021 visade att takstagen var slitna och i behov av byte då de endast med marginal hade hållt för en ytterligare trafiksäsong till. Då föreningen tidigare haft dåliga erfarenheter med VGJ 29:s takstag togs beslutet att loket med omedelbar verkan skulle ställas av för reparationer. I Mars samma år monterades pannan av från loket och ställdes på en godsvagn.

Förberedelser sker inför att lyfta pannan från loket
Förberedelser sker inför att lyfta pannan från loket
Foto: Björn Johansson
Upp i luften...
Upp i luften...
Foto: okänt
... och ner på vagnen...
... och ner på vagnen...
Foto: okänt
163867054_4370684406294414_549062312655871861_n
163867054_4370684406294414_549062312655871861_n
Foto: okänt
...och in på verkstadsspår 3
...och in på verkstadsspår 3
Foto: Björn Johansson
Foto: Björn Johansson
201221544_4638780629484789_6364330221490115813_n
201221544_4638780629484789_6364330221490115813_n
Foto: Björn Johansson
Senare lastades pannan om för att möjliggöra arbeten innuti
Senare lastades pannan om för att möjliggöra arbeten innuti
Foto: Björn Johansson